Skolinspektionen har gett avslag till tre nya skolor som Internationella engelska skolan (IES) planerar i Stockholms län. De tre områden som berörs är Vårby i Huddinge, Trädgårdsstaden i Bro och Norrtälje, vilket DN var först med att berätta.

IES har enligt Skolinspektionen inte kunnat visa att det finns ett tillräckligt elevunderlag.

– Man ska visa att man har en tillförlitlig elevprognos och det ska vara ett riktat intresse till den skolan man vill starta och de aktuella årskurser man vill bedriva, säger Carin Clevesjö, enhetschef på tillståndsprövningen på Skolinspektionen.

Elevprognosen hänger i sin tur ihop med skolans förutsättningar att få ihop en god ekonomi, vilket också spelat in i besluten.

Öljätten flyttar ut

I Vårby har det varit Huddinge kommuns och IES ambition att bygga om Spendrups huvudkontor till en skola. Intill byggnaden planeras 2 000 nya bostäder i det nya området Vårby udde.

IES bedriver sedan tidigare skolor i Länna och Flemingsberg. I deras ansökan till Skolinspektionen har de utgått från kön till dessa skolor, som enligt Carin Clevesjö är på 5 887 barn. Men den långa kön räcker inte.

– Vi vill se om kön gäller årskurserna de vill starta och om det är troligt att dessa elever i stället hade valt skolan i Vårby om de hade kunde välja det, säger hon.

Innan Skolinspektionen beslutade om avslag i detta fall fick IES två chanser att komma in med kompletterande uppgifter. De har då bland annat uppgett att 15 elever står i kö till förskoleklassen och 97 till årskurs 1–8 till skolan i Vårby, som planeras öppna hösten 2023. Det bedöms inte som tillräckligt av Skolinspektionen.

IES har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Många i kö i andra kommuner

Även i Upplands-Bro planeras en IES-skola vid ett område som ska få 2 000 nya bostäder, den så kallade Trädgårdsstaden. Och även här får alltså friskolekoncernen avslag.

IES har i kompletteringar till sin ansökan i Upplands-Bro bland annat angivit att 939 elever som är folkbokförda i kommunen står i kö till deras skolor i närområdet och att de troligtvis skulle välja en geografiskt mer närbelägen skola om de fick möjligheten.

"Skolinspektionen ifrågasätter inte att det finns ett stort intresse för huvudmannens andra skolenheter men bedömer att enbart dessa uppgifter inte visar att det även finns ett sådant riktat intresse från målgruppen till den planerade skolenheten i Upplands-Bro", skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Konkurrerar med kommunala skolor

Upplands-Bro kommun har i sitt remissvar till Skolinspektionen sagt att en ny F-9-skola i området på kort sikt kan innebära ett minskat elevantal på de kommunala skolorna, men att skolan är en förutsättning för att klara behovet av skolplatser på lång sikt när Trädgårdsstaden byggs ut.

Eftersom IES fick avslag i detta skede har Skolinspektionen inte behövt undersöka påtaglig negativ påverkan för elever och kommunernas övriga skolor.