Det var i mars som Göteborgs stad, på uppdrag av Migrationsverket, iordningsställde sammanlagt 270 tillfälliga övernattningsplatser för ukrainska flyktingar.

70 av platserna ordnades i Sandåsskolans tidigare lokaler och boendet bestod av ett antal sovsalar med våningssängar.

Nu behövs istället mer långsiktiga boendelösningar för ukrainare med tillfälliga uppehållstillstånd.

– Sandåsskolan var tänkt som ett kortsiktigt boende tills man flyttar vidare. Nu har vi tömt lokalen och återanvänder möblerna för att möblera upp andra lokaler som lämpar sig bättre. Det handlar om olika lokaler runt om i staden, både mindre och större kollektiva boenden och även lägenheter, säger Anna Hedenström, tf avdelningschef för anvisningsboenden på Socialförvaltningen Sydväst.

"En utmaning"

Göteborgs stad ska vara beredda att ta emot 1 182 personer från juli fram till årsskiftet, men hur många som kommer är svårt att veta.

– Vi löser platser till alla anvisade men det är utmanande. Det är många boendeplatser som ska tas fram, men vi har ett väldigt bra samarbete med idéburna organisationer.

Efterfrågar ni fortfarande privatpersoner som kan tillhandahålla boende?

– Ja, vi behöver fler som kan tillhandahålla bostäder i form av lägenhet, rum eller attefallshus. Det är bra om det är lite mer långsiktigt, säger Anna Hedenström.