I början av maj beslutade Skolinspektionen att Studemaskolan, en F-9-skola i Bandhagen, måste stänga i augusti.

Beslutet grundar sig i flera allvarliga brister, bland annat gäller det undervisningstekniken, som är utvecklad av Scientologikyrkans grundare. Myndigheten konstaterar i sitt beslut att skolan "inte uppfyller skollagens krav på vetenskaplig grund, saklighet och allsidighet". 

I beslutet, som gäller från 15 augusti i år, står det också att det inte sker någon kritisk reflektion eller prövning, utifrån forskning, av de material eller metoder som skolan använder sig av.

Protester

I slutet av maj protesterade elever och föräldrar mot beslutet att stänga skolan utanför Skolinspektionens kontor på Sveavägen.

Nu har Studemaskolan överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. Man skriver bland annat att Skolinspektionen "inte har förmått förstå – eller vill inte förstå" studietekniken. Skolan har även begärt inhibition, alltså att skolan inte behöver stänga redan i augusti, men det har fått avslag.