Allvarliga brister som pågått under lång tid. En pedagogik med koppling till Scientologikyrkan och bilder på rörelsens grundare i skolmiljön. Det är delar av motiveringen till Skolinspektionens beslut att Studemaskolan i Bandhagen måste stänga i augusti. Skolan har överklagat beslutet och förra veckan protesterade barn och föräldrar utanför Skolinspektionens kontor på Sveavägen. ”Studemaskolan = Kärlek” stod det på ett av plakaten. Representanter från myndigheten kom ut och mötte demonstranterna.

Förra veckan demonstrerade barn och föräldrar mot Skolinspektionens beslut.

Förra veckan demonstrerade barn och föräldrar mot Skolinspektionens beslut.

Alina Holmkvist

Manell Islas har barn på skolan och tycker att Skolinspektionens beslut är fel.

– Vi känner till var undervisningsmetoden kommer ifrån men innehållet har ingen koppling till religion. Det är en jättebra skola och barnen trivs, säger hon.

Skolinspektionen stänger skola med scientologikoppling

Allvarliga brister som pågått under lång tid. En pedagogik med koppling till Scientologikyrkan och bilder på rörelsens grundare i skolmiljön. Nu stänger Skolinspektionen Studemaskolan i Bandhagen.

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet för Studemaskolan i Bandhagen, där cirka 190 elever från förskoleklass till årskurs nio går. Något som DN var först med att rapportera.

Beslutet grundar sig i flera allvarliga brister, bland annat gäller det undervisningstekniken. Myndigheten konstaterar i sitt beslut att skolan "inte uppfyller skollagens krav på vetenskaplig grund, saklighet och allsidighet". 

På skolans hemsida står det att den är icke-konfessionell och inte tar ställning i religiösa frågor. Men enligt Skolinspektionen har undervisningstekniken som används kopplingar till Scientologikyrkan samt är utvecklad av dess grundare, L. Ron Hubbard. Det finns även bilder på honom i skolmiljön: på tavlor, i böcker och annat material.

Till exempel så förklaras elevers trötthet och gäspningar med att de har missförstått ett ord. En lärare säger till Skolinspektionen att om ett tal på matematiken är svårt att förstå så kan det märkas på att eleven får ont i ögonen.

På frågan om det finns vetenskapligt underlag för tekniken så hänvisar huvudmannen till en amerikansk doktorsavhandling som enligt Skolinspektionen beskriver ett antal lärares upplevelser av att använda studietekniken.

Brister i behörighet

"Det sker inte någon kritisk reflektion eller prövning av de material och metoder man använder sig av utifrån forskning och andra erfarenheter" står det i beslutet. Man konstaterar att eleverna vid Studemaskolan blir "ensidigt påverkade till förmån för åskådningen scientologi".

Vidare pekar myndigheten på brister i lärarnas och rektorns behörighet, skolans arbete med betygssättning och tillgången till elevhälsa. Man bedömer att samtliga i ledningskretsen saknar utbildning som kan ge tillräcklig insikt i skolförfattningarna.

Skolinspektionens beslut gäller från den 15 augusti i år. Det är elevernas hemkommuner som ansvarar för att eleverna får nya skolplatser.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm väntar på en bekräftelse på var eleverna bor, och eleverna ska därefter erbjudas platser i närliggande skolor.

Studemaskolan skriver i ett mejl till Mitt i att man kommer att överklaga Skolinspektionens beslut.

Elever från flera kommuner

Skolan har runt 190 elever i årskurserna F-9.

Eleverna är hemmahörande i följande kommuner: Stockholm, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Salem och Tyresö.

Källa: Skolsinspektionen

Studemaskolan ligger i Bandhagen. Skolinspektionens beslut att återkalla huvudmannens tillstånd att driva skolan gäller från den 15 augusti.

Studemaskolan ligger i Bandhagen. Skolinspektionens beslut att återkalla huvudmannens tillstånd att driva skolan gäller från den 15 augusti.

Google maps

Skola tvingas stänga – kopplas till scientologerna

Skolinspektionens beslut: "Uppfyller inte skollagens krav på vetenskaplig grund"