Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet för Studemaskolan i Bandhagen, där cirka 190 elever från förskoleklass till årskurs nio går. Något som DN var först med att rapportera.

Beslutet grundar sig i flera allvarliga brister, bland annat gäller det undervisningstekniken. Myndigheten konstaterar i sitt beslut att skolan "inte uppfyller skollagens krav på vetenskaplig grund, saklighet och allsidighet". 

På skolans hemsida står det att den är icke-konfessionell och inte tar ställning i religiösa frågor. Men enligt Skolinspektionen har undervisningstekniken som används kopplingar till Scientologikyrkan samt är utvecklad av dess grundare, L. Ron Hubbard. Det finns även bilder på honom i skolmiljön: på tavlor, i böcker och annat material.

Till exempel så förklaras elevers trötthet och gäspningar med att de har missförstått ett ord. En lärare säger till Skolinspektionen att om ett tal på matematiken är svårt att förstå så kan det märkas på att eleven får ont i ögonen.

På frågan om det finns vetenskapligt underlag för tekniken så hänvisar huvudmannen till en amerikansk doktorsavhandling som enligt Skolinspektionen beskriver ett antal lärares upplevelser av att använda studietekniken.

Brister i behörighet

"Det sker inte någon kritisk reflektion eller prövning av de material och metoder man använder sig av utifrån forskning och andra erfarenheter" står det i beslutet. Man konstaterar att eleverna vid Studemaskolan blir "ensidigt påverkade till förmån för åskådningen scientologi".

Vidare pekar myndigheten på brister i lärarnas och rektorns behörighet, skolans arbete med betygssättning och tillgången till elevhälsa. Man bedömer att samtliga i ledningskretsen saknar utbildning som kan ge tillräcklig insikt i skolförfattningarna.

Skolinspektionens beslut gäller från den 15 augusti i år. Det är elevernas hemkommuner som ansvarar för att eleverna får nya skolplatser.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm väntar på en bekräftelse på var eleverna bor, och eleverna ska därefter erbjudas platser i närliggande skolor.

Studemaskolan skriver i ett mejl till Mitt i att man kommer att överklaga Skolinspektionens beslut.