Barn och ungdomar som går på den muslimskt profilierade F–9-skolan Cordoba International School i Akalla, som drivs av ALM Education AB, riskerar att radikaliseras och utsättas för ickedemokratiska värderingar, enligt Säpo.

Det framgår av ett beslut från Skolinspektionen, som nu väljer att dra in tillståndet för huvudmannen att driva skolan.

Säpo har gjort bedömningen mot bakgrund av "uppgifter om att anställda vid skolan och personer som är verksamma inom ALM Education AB, antingen som ägare eller med uppdrag i styrelsen, har stått i kontakt med våldsbejakande islamister", enligt Skolinspektionens beslut.

Underrättelseuppgifter

Uppgifterna är baserade på underrättelseinformation, enligt beslutet, och därför kan inga källor kan uppges för slutsatserna Säpo dragit, men Skolinspektionen skriver att man litar på att informationen är underbyggd och korrekt.

"Det föreligger en konkret risk för att barnen utsätts för påverkan som syftar till motarbetande av grundläggande fri- och rättigheter eller det demokratiska styrelseskicket", står det i beslutet.

Beslutet gäller från 8 januari 2024, och innebär att alla runt 520 elever måste byta skola till nästa termin.

Ägarna motsätter sig

Huvudmannen har tidigare under november inkommit med ett yttrande om Säpos uppgifter, där man skriver att man anser att uppgifterna är oprecisa. Det anges inte vilka personer som stått i kontakt med våldsbejakande islamister och vilka omständigheter som givit upphov till oron, vilket gör det omöjligt att svara ordentligt på uppgifterna, menar man.

Man menar även att Cordobaskolan under lång tid bedrivits utan att någon elev varit utsatt för radikalisering.

Skolan har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Mitt i söker rektorer och andra företrädare.

Texten uppdateras