I luften i dag. Den nuvarande kraftledningsparken går längs med Järvafältet. Den nya kraftfullare ledningen kan bli betydligt högre. Foto: Pauline Cederblad

Skarpt läge: Sista samrådet om kritiserade kraftledningen i Viby

Ända sedan Svenska Kraftnät gick ut med planerna på att bygga en 65 meter hög kraftledning runt Viby har Vibyborna engagerat sig för att stoppa projektet. Även Sollentunas politiker har försökt få Svenska Kraftnät på andra tankar, men hittills förgäves.

  • Publicerad 06:15, 14 okt 2020

– När Stockholm växer är det självklart viktigt att säkerställa tillräcklig elförsörjning. Men att omringa ett helt område med luftledningar får alldeles för stora negativa konsekvenser både för Vibyborna och kommunen, säger Joakim Jonsson (S), oppositionsråd i Sollentuna.

Socialdemokraterna lyfter frågan i en motion i kommunfullmäktige den 15 oktober där man föreslår att Sollentuna kommun säger nej till Svenska Kraftnäts förslag om en luftledning, och att Sollentuna blir den första kranskommunen till Stockholm med helt nedgrävd elförsörjning.

Politisk enighet

Någon debatt i fullmäktige lär det inte bli då de flesta politiker i Sollentuna tycks stå enade i frågan. Både kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) och vice ordförande Anna-Lena Johansson (L) har tidigare uttalat sig kritiskt om planerna och kommunen har i tidigare samråd sagt att man är bestämt emot planerna på luftburen ledning runt Viby.

– Våra tjänstemän sitter med i samtal med Svenska Kraftnät och de vet vad vi politiker tycker. Vår linje är att ledningen ska grävas ner. Men vi har ingen bestämmanderätt, vi kan bara säga vad vi tycker, säger Anna-Lena Johansson.

Bakgrunden är att Svenska Kraftnät vill höja kapaciteten i elnätet för kraftledningen som löper mellan Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm.

Flera alternativ har lagts fram, men efter samråd med myndigheter, kommuner, fastighetsägare och andra aktörer har alla skrotats utom det som innebär att man använder den befintliga ledningsgatan från Överby förbi Viby ner till Kronåsen, och därifrån vidare söderut mot Beckomberga.

Nedgrävd i Stockholm

Sträckan som ska gå i Stockholm, från Kronåsen till Beckomberga, får kablar i marken. Delen som går i Sollentuna, norrut från Kronåsen förbi Häggvik och Viby, ska däremot ha luftledningar. Och de blir klart högre än dagens 20 meter.

– De ska gräva ner ledningen överallt utom i Sollentuna. Det är så tättbebyggt i Stockholm att det inte finns plats på marken, men vi tycker att de borde gräva ner längs hela sträckan, säger Anna-Lena Johansson.

Enligt Svenska kraftnät blir det luftledning i Sollentuna då en nedgrävd ledning begränsar kapaciteten i elnätet och försvårar underhåll.

– Men det köper jag inte, den är ju nedgrävd på den andra delen av sträckan. Det handlar nog i stället om att det är dyrare att gräva ner ledningen, säger Anna-Lena Johansson.

"Hellre längre från husen"

Svenska Kraftnäts projektledare Eva Jönsson medger att det är dyrare med markkabel, men förnekar att det är skälet till att Sollentuna får luftledningar.

Lyckas Sollentuna inte stoppa planerna på luftburen ledning förbi Viby så hoppas Anna-Lena Johansson på att man åtminstone ska kunna begränsa skadan.

Och förslaget som nu är ute på samråd har modifierats en del jämfört med ursprungsförslaget. Det handlar inte längre om 65 meter höga kraftledningar förbi Viby utan 25–30 eller cirka 35 meter, beroende på vilken stolptyp man till slut väljer.

Dessutom har själva sträckningen förändrats så att ledningen hamnar lite längre från bebyggelsen i Viby. Det innebär dock att man tar lite av naturreservatet i stället, så den lösningen måste först godkännas av länsstyrelsen.

Samråd pågår alltså just nu, den 6 oktober–22 november. Sedan ska Svenska Kraftnät lämna in sin ansökan till Energimarknadsinspektionen som tar slutgiltigt beslut.

Byggstart 2023 eller 2024

Svenska Kraftnät planerar en ny elförbindelse i mellan transmissionsnätsstationerna Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm, ”för att stärka Stockholmsregionens elnät och möta framtidens behov av säkra elleveranser”.

Efter samråd har man valt en korridor med luftledning från Överby till Kronåsen och därefter kabel i mark vidare ner till Beckomberga.

Just nu pågår ett sista samråd. Därefter skickar Svenska Kraftnät in sin ansökan till Energimarknadsinspektionen som fattar beslut.

Den 20 oktober anordnar Svenska Kraftnät ett digitalt informationsmöte via webben, klockan 17.30–18.30.

Preliminär byggstart, beroende av om och när tillstånd meddelas, är 2023 eller 2024.

Den nya elförbindelsen planeras att vara i drift 2026 eller 2027.

Visa merVisa mindre

Två delar. Den blå delen, genom Stockholm, får markkabel. I den rosa delen, genom Sollentuna, blir det i stället kraftledningar i luften. Foto: Svenska Kraftnät

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Se upp för algblomning i Sollentunas vatten

Nyheter Algerna kan vara giftiga visar provtagning Just nu finns det algblomning i Sollentuna, bland annat i Edsviken. Inte för att det är badväder, men skulle du trots allt fundera på ett dopp så tänk om.torsdag 22/10 16:15