Det blir regionägda Aisab som ska köra alla ambulanser i Region Stockholm, enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bakgrunden är att kraven skärpts ur försvarssynpunkt, gällande bland annat krigsplaceringar och stabilitet.

Ambulansen bedöms inte längre "lämpad som upphandlad verksamhet, utan att full rådighet, styrbarhet och beredskap åvilar regionen" enligt beslutet.

Det handlar också om att upphandlingar med korta kontrakt gör det svårt att hyra lämpliga lokaler för stationerna.

Avtalen med Falck och Samariten löper ut 2024 respektive 2025, men kan komma förlängas tills den nya organisationen är på plats.

Ser risker

För Falck kom beslutet som en överraskning.

– Vi har enbart fått signaler på förlängning. Vi tror att vårdmarknaden i stort gynnas av att det finns både privata vårdgivare och offentlig verksamhet, säger Matilda Axelsson, verksamhetschef.

Hon menar också att det saknas omvärlds- och riskanalyser och att omställningen ska gå så snabbt att det väcker frågor om hur den ska genomföras, och vad konsekvenserna blir för den prehospitala sjukvården.

Personalen kommer att övergå i den nya organisationen.

– Vi tappar ett stort gäng fantastiska medarbetare, säger hon.

Kostar 900 miljoner

I regionen finns 90 ambulanser hos Aisab, Falck och Samariten, och omkring 1 500 medarbetare. Varje år utförs 350 000 ambulansuppdrag, till en kostnad om 900 miljoner kronor.

Tanken är nu att organisera verksamheten i åtta geografiska områden utifrån beredskapsperspektiv, framtida infrastruktur och viktiga transportleder. Ett akutsjukhus eller närsjukhus ska finnas i varje område.

Fler stationer

Tre typer av stationer planeras: Ambulanscentraler med över tio ambulansplatser samt ambulanshubbar med upp till tio ambulanser. Dessa stationsbyggnader bör ägas av regionen, enligt utredningen.

Utöver det ska det finnas 18 beredskapsstationer med bara ett par ambulanser i regionens ytterområden.

Totalt planeras för 33 stationer, mot dagens 23.

Ambulansföretag tar över utlarmning från SOS alarm

Regionen är inte nöjd med bemanningen hos SOS alarm och tar över funktionen som operativ koordinator.

Region Stockholm ska ta över utlarmandet av ambulanser, läkarbilar, ambulanshelikopter och annan så kallad prehospital vård från SOS alarm.

Beslutet togs för ett år sedan, och träder i kraft när avtalet med SOS alarm går ut hösten 2024.

Men redan nu kommer regionen att ta över den funktion som kallas operativ koordinator i prioriterings- och dirigeringstjänsten, enligt förslag i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Funktionen ska ge "minutoperativ strategisk överblick av rörelser, händelser och beredskap avseende bland annat tillgängliga resurser av prehospitala enheter".

Kompetens

Enligt avtalet ska 79 procent av vårdärendena bedömas av sjuksköterska eller läkare, och minst två sjuksköterskor finnas på plats i Stockholm mellan klockan 07 och 22, samt minst en nattetid.

– Hög medicinsk kompetens gör att man kan skapa sig en god bild av läget, har chefläkare Patrik Söderberg tidigare sagt till Mitt i.

Men SOS alarm har inte alltid kunnat bemanna enligt avtalet.

Det blir nu Aisab, regionens eget ambulansföretag, som tar över tjänsten. Men bara tillfälligt.

112 som vanligt

För nästa höst, när hela prioriterings- och dirigeringstjänsten "tas hem", kommer koordinatorsfunktionen ingå i det nya uppdraget, som ska läggas på en ny aktör i regionens regi.

Någon skillnad för allmänheten ska det dock inte bli, utan man ringer 112 som vanligt.

Prehospital vård

Ambulanser (även psykiatriambulans, intensivvårdsambulans, bariatrisk ambulans)

Ambulanshelikopter

Transport av avlidna

Sjuktransporter

Sjukresor

Akutläkarbil, jourläkarbil

Källa: Region Stockholm

Regionens eget ambulansföretag Aisab ska nu koordinera den prehospitala vården.

Regionens eget ambulansföretag Aisab ska nu koordinera den prehospitala vården.

Mostphotos

Ambulansföretag tar över SOS-utlarmning

Regionen missnöjd