Tidigare har två samråd hållits, men de har handlat om andra delar av jätteprojektet att dra Roslagsbanan till Odenplan och T-centralen. I det nu pågående samrådet som inleddes den 5 april är fokus delsträckan mellan stationerna Universitetet och Odenplan och hur den ska dras. 

– Förhoppningen är vi får in så konkreta och tydliga kommentar och synpunkter som möjligt utifrån bland annat lokalkännedomen. Allmänheten kan ha viktiga perspektiv som vi inte har lyckats identifiera än, säger Simon Murray.

De sju alternativen benämns med bokstäver från B till L. Några bokstäver i ordningen saknas, det beror på att det funnits andra alternativ som valts bort under arbetets gång.

Sticker ut mest

Förslagen påverkar närområdet på olika sätt, men Simon Murray ser två förslag som sticker ut mest.

– B startar väldigt mycket mer norrut och påverkar den befintliga stationen Universitetet. Det gör inte riktigt de andra alternativen. En annan ytterlighet skulle kunna vara alternativ G som går in ganska kraftigt i nationalstadsparken vilket riskerar att skapa en barriär där. Men det finns positiva effekter som skulle kunna väga upp det alternativet, till exempel med avseende på tekniskt genomförande och kostnadsbild. I slutändan är det den sammanvägda helheten som avgör, säger han.

Samrådet pågår till den 28 april. På regionens hemsida finns ett formulär att fylla i för de som vill tycka till. I början av vecka hade 315 kommentarer inkommit.