Jätteprojektet med en förlängning av Roslagsbanan tar nya kliv framåt. Nyligen påbörjades en utredning av hur resandet kan effektiviseras. Utredningen väntas ta två år att färdigställa.

– Det ska tas fram enligt lagen om byggande av järnväg. Så fort vi bygger någon ny järnväg i Sverige lyder vi under den. Planen ska redogöra hur den kommande anläggningen påverkar omgivningen utifrån olika aspekter, säger Simon Murray, programledare för Roslagsbanan till city.

En stor del i planen är en miljökonsekvensbeskrivning.

– Där går vi in på detaljerna hur vi påvekar just miljön i området. Vi kan titta på om det finns särskilda arter att ta hänsyn till och hur mark- och vattenförhållandena ser ut i området, säger han.

Känslig tunnel

Redan i dag går Roslagsbanan delvis genom Nationalstadsparken. Där planernas i framtiden en fyra kilometer lång tunnel för att nå de båda nybyggda stationerna Odenplan och T-centralen som kommer ligga under jord. Simon Murray lyfter just det området som extra känsligt. Tunneln som planeras går ner i marken vid Albano och ansluter sedan undermarksstationen vid Odenplan för att sedan leda vidare till T-centralen.

– Där behöver vi såklart vara extra observanta på hur omgivningen ser ut och vad vi kan göra för att störa så lite som möjligt, säger han.

Förutom känsliga arter och påverkan av mark och vatten utreds bland annat buller och vibrationer och närliggande tunnlar.

– När vi passerar andra tunnlar blir det extra känsligt och krävs mycket utredningar, det är en prioriterad del, säger han.

Men alla stationer kommer inte bli kvar om planerna blir av. Sträckan mellan Universitetet och Östra station kan då tas bort. Stationen Universitetet blir kvar, men Östra station stängas. Bland annat för att bygga nya bostäder på området. Men även andra skäl finns.

– Det finns en problematik som är identifierad sedan länge att röda linjen är mycket belastad. För att underlätta röda linjens resenärsflöde är det här ett steg som hjälper, säger Simon Murray.

Även de befintliga stationerna kan komma att påverkas.

– För att få ut maximal nytta av Sverigeförhandlingens avsikter med Roslagsbanan tittar Trafikförvaltningen bland annat på att förlänga de befintliga plattformarna längs banan för att kunna hantera längre tåg i framtiden, säger Simon Murray.

Sparar tid

En del av de effekter som regionen hoppas på är en rejäl tidsvinst.

– Restidsvinsterna har man uppskattat till uppemot 20 minuter från ytterområdena till centrala Stockholm, säger Simon Murray.
Som ytterområden menas exempelvis ändstationerna Kårsta, Österskär och Näsbypark och de närmast dessa.

Redan i ett tidigt skede har planerna varit ute på samråd för att samla in allmänhetens synpunkter.

– Det är blandad valör. Givetvis finns det vissa som tycker att det är synd att Östra station stänger. Medan andra tycker att det är positivt att man kommer snabbare in till city. Det är både högt och långt, detaljerat och utzoomat, säger han.

Går alla planer igenom och den rådande tidsplanen hålls väntas bygget starta 2028 och sedan pågå i elva år.