Det var en stor nyhet när de självkörande bussarna började rulla i Barkarbystaden i Järfälla. De var nämligen världens första självkörande bussar i reguljär trafik.

Under 2022 gick man ut med nyheten att bussarna även skulle kunna köra "on demand" där resenärerna kunde beställa resor med bussen via en app.

Projektet har varit ett samarbete mellan en rad olika aktörer, däribland Järfälla kommun, SL, KTH och operatören Nobina.

Men nu skrotas hela projektet. Och det snart, enligt oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

– Enligt de uppgifter jag fått, som jag inte har anledning att ifrågasätta, så kan det vara så illa att den sista självkörande bussen rullar redan nu i helgen.

SL bekräftar

SL:s presstjänst bekräftar att avtalet för bussarna löper ut nu i helgen och att den sista bussen mycket riktigt tar sin sista tur den sista september.

– Så vitt jag kan se löper avtalet ut den sista september och då rullar den sista bussen, säger Natalie Nordenswan på SL:s presstjänst.

Hon skriver sedan i ett mejl att "projektet har inte varit särskilt attraktivt för våra resenärer och dessutom har det varit kostsamt".

Oppostionsregionråd Kristoffer Tamsons (M) är mycket kritiskt till att projektet läggs ned.

Oppostionsregionråd Kristoffer Tamsons (M) är mycket kritiskt till att projektet läggs ned.

SL/Landstinget

Ett prestigeprojekt

Kristoffer Tamsons menar att detta innebär en alldeles för kortsiktig nedskärning.

– Styret vill nu backa in i framtiden och skrota en av kollektivtrafikens mest prestigefyllda pilotprojekt. Vi har haft inte mindre än 200 studiebesök från ett trettiotal länder som varit här och imponerats av det här.

Han menar att de största kostnaderna för bussarna redan gjorts i samband med inköpen av fordonen.

– Bussarna är i dag helt avskrivna och det som kostar nu är bara själva driftskostnaden. Att skrota projektet när det nu går in i en billigare fas känns otroligt kortsiktigt och huvudlöst.

Men hur pass populära har bussarna varit då?

– De har rullat över fem varv runt jorden och har kört omkring 200 personer i veckan. Men syftet med projektet var aldrig att ta stora resenärsströmmar utan kunna prova de allra senaste tekniska innovationerna inom ai och autonoma fordon. Det här har varit ett sätt att bryta ny mark.

Under tisdagen svarar trafikregionrådet Anton Fendert (MP) på kritiken via ett sms:

"Just nu finns inte så mycket mer att lära av det här pilotprojektet. Detta i kombination med de ovanligt höga kostnaderna per resenär gör att vi inte ser det som motiverat att förlänga projektet ytterligar en gång.

Texten har uppdaterats.