I stället för rivning. Transportera Liljeholmsbadet till Beckholmen för ordentlig undersökning. Det vill Marion Sundqvist från föreningen Liljeholmsbadets vänner. Foto: Victor Malmcrona

Sista striden om Liljeholmsbadets framtid

Motståndet mot rivningen av Liljeholmsbadet är starkt, och hård kritik riktas mot den senaste utredningen som dömer ut badet. En protestlista med 5351 namn har lämnats till politikerna för att stoppa rivningen.

  • Publicerad 14:47, 16 jun 2021

– Vi har stått vid badet och samlat namn. Det har till och med varit kö, säger Marion Sundqvist, som är engagerad i föreningen Liljeholmsbadets vänner och aktiv inom Vänsterpartiet i Vasastan.

Hon och ett tiotal andra som samlats vid Stadshuset har med de 5351 underskrifterna ett krav: I stället för att bara riva Liljeholmsbadet – transportera det till Beckholmen för en ordentlig undersökning.

Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) är upptagen, i stället får pressekreteraren Erik Engstrand äran att ta emot den bandprydda bibban som ska diarieföras.

Här är stadens plan för ett nytt Liljeholmsbad

Pressekreteraren Erik Engstrand var den som fick ta emot namnlistan. Foto: Victor Malmcrona

Tore och Filippa Holst var på plats med mormor Annelie för protestera mot rivningen. Till höger: Marion Sundqvist. Foto: Victor Malmcrona

Undermåliga utredningar

Staden har hela tiden pekat på kostnaden för att rädda Liljeholmsbadet är för hög. Minst 100 miljoner kronor, enligt tidigare utredningar.

Nu menar staden att det kan bli långt dyrare än så. Enligt en kostnadskalkyl, utförd av konsultföretaget Ramboll, kan slutnotan landa på 336 miljoner kronor.

Staffan Röberg, som sedan 1992 driver Stockholms Reparationsvarv på Beckholmen, menar att kalkylen har brister precis som de tidigare han sett.

Renoveringskostnaden i kalkylen är 56 miljoner, men på grund av osäkerhetsfaktorer multipliceras den summan med sex.

Det som är brukligt, menar Staffan Röberg, är att varje riskmoment bedöms för sig. Det Ramboll gjort är sätta samma värde på alla – svårighet att få anbud har samma risk och kostnad som eventuella problem med transporten.

– Så har jag aldrig sett någon göra, inte ens i min tidigare karriär inom byggbranschen. Det är inte professionellt.

Utredning om Liljeholmsbadet sågas

Fastighetsborgarådet Dennis Wedin (M) menar att Liljeholmsbadet är bortom räddning. Varvschefen Staffan Röberg menar att staden lutar sig på undermåliga utredningar. Foto: Pekka Pääkkö/Moa Karlberg

"Mest omfattande hittills"

Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin står dock bakom Rambolls utredning.

– De har kollat på det risk för risk. Hur de gjort sina bedömingar får de själva svara för. För mig är det svårt att kommentera, mer än att det sammantaget är en professionell bedömning, den mest omfattande hittills.

– Vi är nu uppe i fyra utredningar, gjorda under olika politiska majoriteter, som alla pekar på samma sak. Det är omfattande skador på betong och armering, och det är osäkert att badet ens kan bogseras till i en torrdocka med anledning av dess tekniska skick.

Under miljonen att undersöka

På uppdrag av Liljeholmsbadets vänner har Staffan Röberg tagit fram ett anbud, för vad det skulle kosta att frakta badet till Beckholmen för undersökning. Hans anbud landar på strax under en miljon.

Det är dock inte ett alternativ, menar Dennis Wedin.

– Vi har redan fyra oberoende, professionella bedömningar som vi lutar oss på.

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde 16 juni ska beslut om badets framtid tas.