Under 2018 byggdes ett nytt ridhus på Sättra gård. Och förra påsken stod det nya stallet med 15 moderna boxar färdigt. Men den planerade etapp tre, med kafeteria med sittplatser, omklädningsrum, mötesrum och kontor, får vänta.

Anledningen är att pengar saknas, enligt kultur- och fritidsnämnden som föreslår att sista etappen pausas. Enligt tjänsteutlåtandet saknas 7,2 miljoner kronor i investeringsmedel samt 750 000 kronor för ökade hyres- och driftkostnader.

Målet var att kunna avsluta projektet under 2022. Nuvarande investeringsbudget för etapp 3 på 4,8 miljoner kronor bygger dock på en kostnadsbedömning som gjordes 2020.

Endast ett anbud

Vid upphandlingen för etapp 3 inkom endast ett anbud, vilket var på 12 miljoner kronor. Omvärldsläget med kriget i Ukraina, effekter efter coronapandemin och en hög inflation bidrar till ökade priset och en stor osäkerhet på marknaden.

– Mycket är kopplat till att allt rusar i väg kostnadsmässigt parallellt med att det är knepigt att hitta leverantör i dessa tider också, säger Andrea Möllerberg (VB), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Kultur- och fritidskontoret har nu i samråd med kontoret för samhällsbyggnad och kommunledningskontoret landat i att projektet måste pausas "då både investeringsmedel och medel för ökad hyra saknas för att kunna anta anbudet".

Enligt en ny kostnadsbedömning är dock 12 miljoner kronor en rimlig siffra, menar kontoret för samhällsbyggnad. Hoppet står nu till att pengar skjuts till i budgeten för 2023.