Mitt i har rapporterat om parets kamp om att få adoptera sitt barnbarn, en liten pojke som är utan föräldrar sedan hans mamma mördades av hans pappa i Älta 2021.

Medan Nacka kommun slog fast att paret var tryggt och lyhört inför pojkens behov, och att en uppväxt hos dem vore för hans bästa, sa Solnas familjerätt nej till adoption. Som huvudorsak: Paret, som bor i Solna, är för gamla, 57 och 59 år.

Inför prövningen i tingsrätten, som avgör adoptioner, var pojkens mormor kritisk till Solnas resonemang.

– För det första blir vi i Sverige allt äldre och håller oss friska längre. För det andra, hur kan två kommuner resonera så olika? sa hon till Mitt i inför förhandlingen i tingsrätten, som avgör adoptioner.

För stort åldersfokus

När domen nu fallit står det klart att tingsrätten går på mormoderns och Nacka kommuns linje: Paret får tillstånd att adoptera barnbarnet.

– Vi är lättade. Det är glädjande att tingsrätten ser och bedömer helheten, säger hans mormor när Mitt i når henne efter beslutet.

I det riktas samtidigt kritik mot Solnas utredning och för stora fokus på ålder. Åldersskillnaden är förvisso ”större än vad den normalt bör vara mellan ett adoptivbarn och dess adoptivföräldrar”, skriver rätten, men det faktum att pojken bott hos paret i stort sett hela livet, och dessutom har nära släktband, väger tyngre.

Paret är ”mer lämpade att adoptera honom än i princip varje annan person", slås fast.

Vill se förändring

Mormodern tar inte ut någon seger i förskott, både pojkens pappa och socialnämnden i Solna kan överklaga.

Men hon hoppas att Solna tar till sig tingsrättens dom och ändrar hanteringen av adoptionsutredningar.

– Vi har verkligen tagit i från tårna och jagat upp forskare och experter och lämnat in ett massivt underlag till tingsrätten som ställts emot Solnas utlåtande. Men de som är bedrövade av sorg, som saknar resurser och energi – för dem kan det vara svårt att få igenom.

19 000 underskrifter

Hon säger också att hon är tacksam för allt stöd – den namninsamling som Siris kompisar startade till förmån för adoptionen, har nära 19 000 underskrifter.

– Alla delar har bidragit till helheten och till beslutet. Inget har varit i onödan, allt har behövts. Jag tycker också att Nacka ska ha en eloge. Även om vi inte bor där har de förstått situationen och stått på vår sida. I Solna där vi bor har vi inte fått stöttning alls, tvärtom.

Mitt i har varit i kontakt med Solnas familjerätt som svarar att de inte kommenterar enskilda ärenden.