Den 15 april förra året larmade pappan 112 och hävdade att kvinnan hade skadat sig själv. Efter att polisen konstaterat att kvinnan omöjligt kunnat orsaka alla skador själv har han hävdat att han inte minns något.

Bor hos mormor och morfar

Tingsrätten ansåg att det fanns övertygande bevis om att han hade ”gjort sig skyldig till mord” och eftersom han inte led av någon allvarlig psykisk störning döms han alltså till livstids fängelse.

Enligt rätten finns det ”flera omständigheter som gör gärningen särskilt hänsynslös.”

”Han begick mordet i deras gemensamma hem där” hon ”hade rätt att känna särskild trygghet” och han har ”för all framtid berövat barnet sin mamma”, skriver domstolen.

Barnet har omhändertagits av sin mormor och morfar.