Signalisten har i dag ett inkomstkrav som är strängare än hos de flesta bostadsbolag i länet.

För att få hyra lägenhet krävs en inkomst på tre gånger hyran.

Men i går beslutade stiftelsens styrelse att ändra kravet. Från och med den 1 januari 2022 tillämpas i stället ett så kallat förbehållsbelopp som krav för nya hyresgäster.

Det är ett belopp som fastställs av Kronofogdemyndigheten och består av boendekostnad plus ett schablonbelopp som ska täcka levnadskostnader. Det kallas även existensminimum. I dag innebär det att en ensamstående ska ha cirka 5 000 kronor kvar efter att hyran är betald.

https://www.mitti.se/nyheter/inkomstkravet-for-en-hyresratt-kan-sankas/repudn!zgcsOoKtDThxHEVDf5BoQ/

– Att använda förbehållsbelopp vid nyuthyrning är en rättvis modell som kan underlätta för fler att få en hyresrätt. Det är dessutom en modell som är mer eller mindre branschstandard i dag. Tydliga och enkla regler gynnar både hyresgäster och hyresvärdar, säger Signalistens ordförande Magnus Nilsson (M).

För tufft krav

Mitt i Solna rapporterade tidigare i vår om kritiken mot nuvarande inkomstkrav.

Särkilt nu när en stor del av lägenhetsbeståndet står inför renoveringar och hyreshöjningar, fanns farhågor om att många bostadssökande i Solna skulle stängas ute på grund av inkomstkravet.

Både hyresgästföreningen och flera politiska partier har sällat sig till kritikerna. Socialdemokraterna lämnade tidigare i år in ett förslag till Signalisten om att sänka inkomstkravet.

https://www.mitti.se/nyheter/hyror-i-rasunda-kan-med-hojas-22-procent/repudn!I@dDmYJV6Luq72FrpuDJg/

I artikeln i Mitt i Solna signalerade stiftelsen om att en ändring var på gång.

Oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S) är mycket nöjd med beslutet och kallar det "historiskt".

– Nu kommer även låginkomsttagare ha råd att flytta till Solna, säger hon.