Mitt i har flera gånger rapporterat om situationen i Akalla centrum, där byggnaden i vilken Ica Supermarket tidigare huserade så småningom ska rivas. Om allt går enligt plan ska fastighetsägaren SBB bygga ett nytt sexvåningshus på platsen, med rum för både bostäder och nya, kommersiella lokaler.

Redan nu har Ica stängt på grund av den kommande rivningen, medan andra verksamheter i samma byggnad får vara kvar på korttidskontrakt i ett år till, i väntan på att stadsbyggnadsnämnden klubbar förslaget till ny detaljplan och processen för ett nybygge sätts i gång.

Ica Supermarket har varit tvungna att stänga för gott.

Ica Supermarket har varit tvungna att stänga för gott.

Mikael Andersson

Togs upp i nämnden

Många Akallabor har protesterat mot planera och motsatt sig rivningen. På senaste nämndmötet i Rinkeby-Kista togs förslaget till ny detaljplan upp, då politikerna skulle ge sitt yttrande som. Då fanns många boende på plats för att framföra sin kritik.

Nämnden är dock positiva till förslaget.

Nya bostäder behövs i centrum, tycker de, samtidigt som otrygga ytor kring torget skulle kunna minska med den nya bebyggelsen på plats.

Man underströk dock i sitt yttrande att det är viktigt att hitta en lösning för att en god närmiljö och service upprätthålls under hela tiden för utvecklingen av området.

Några som motsätter sig planerna totalt är Sverigedemokraterna.

– Alla partier utom vi är positiva till förslaget och var eniga om att godkänna det. Vi tycker det är befängt. Vi föreslog att staden ska återta tomrätten i egen regi, säger Gabriel Kroon, gruppledare i SD i stadshuset och ledamot i Rinkeby-Kista.

Han vill att staden lägger ner detaljplansarbetet.

– Sedan får SBB välja om de vill driva fastigheten vidare, eller förhoppningsvis överlåta tomträtten till staden för en överkomlig summa. Det här en fastighet som varit misskött av staden och fastighetsägaren länge. Någon måste ta ett helhetsgrepp om den, investera i att bibehålla den och rusta upp den samt se till att Ica eller annan matbutik får finnas kvar.

Gabriel Kroon, gruppledare SD.

Gabriel Kroon, gruppledare SD.

Pressbild

De andra partierna är eniga om att nya bostäder behövs i centrum. Håller inte ni med om det?

– Det byggs redan flera tusen nya bostäder ikring Akalla. Centrum med Ica som nav har varit en så pass viktig knutpunkt som man inte har råd att förlora under så pass lång tid, säger Gabriel Kroon.

Eftersom det kan dröja länge innan bygget påbörjas finns det risk för att centrum blir helt dött och att byggnaden vandaliseras, menar han.

– Akalla behöver satsningar i dag, inte om flera år, säger han.

Det rådande ekonomiska läget kan komma att göra det ännu tuffare att få i gång ett bygge på platsen, tror han.

– Redan nu är många detaljplaner pausade runt om i staden, eftersom byggaktörerna inte vill eller kan bygga nytt, det kostar för mycket och är för osäkert. Samma sak kan komma att hända i Akalla. I värsta fall kommer byggnaden få stå och förfalla i sex-sju-åtta år innan något händer.