När Mitt i söker Jan Valeskog, tillika ordförande i stadsbyggnadsnämnden, för att fråga om hans inställning vill han dock inte kommentera. Han menar att synpunkterna från samrådstiden, som avslutades den 7 februari, måste sammanställas först.

"När hela samrådsunderlaget senare redovisas till nämnden kommer vi noga läsa alla synpunkter och eventuella ändringsförslag. Förvaltningen kan också göra förändringar utifrån inkomna synpunkter. Vi tar ställning när vi fått se det nya tjänsteutlåtandet och samrådsredovisningen", skriver han i ett mejl.

Stadsdelsnämnden svarar

De boende har även uppmanat Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd att motsätta sig förslaget, som ska tas upp vid nämndens nästa sammanträde den 23 februari.

Nämndens ordförande Elvir Kazinic (S), är dock inte emot bygget.

– Jag förstår att folk är upprörda och det är viktigt att lyssna på det, men samtidigt har staden och Järva stora mål om fler bostäder och det finns ett stort behov av lägenheterna som planeras här. Jag själv är mer intresserad av att servicen fungerar under den här tiden fram till bygget.

Han tycker att det mest problematiska är att Ica stänger.

– Jag är orolig för att Ica ska flytta. Sådana här processer tar lång tid och man ska räkna med överklagan och synpunkter. Planerad inflytt är 2026–2027, men jag tror man får räkna med att det drar ut på tiden ytterligare något år.

Många boende är emot bygget och vill att ni motsätter er förslaget och i stället försöker påverka så att det blir en renovering av befintlig byggnation, vad säger du om det?

– Min inställning är att vi behöver bostäderna, jag är inte för att stoppa dem när behovet är så stort. Vi måste bygga bort trångboddhet och ge möjlighet till unga att få egna boende. Däremot förstår jag att många har synpunkter, och därför är det viktigt att sådana här processer får gå lugnt och rätt till, med samråd och annat där man har möjlighet att påverka och lämna förslag.

Kan ni påverka så att Ica eller annan matbutik kan få vara i lokalerna?

– Vi försöker påverka i den mån vi kan. Jag kommer träffa olika inblandade och ha en dialog, men det är egentligen upp till SBB och Ica att hitta en lösning för att garantera att lokalerna inte står tomma. Sedan är det stadsbyggnadsnämnden som har det yttersta ansvaret för detaljplanen, säger Elvir Kazinic.