Förslaget om ett minoritetsstyre med S, KD och C skulle röstas om under måndagen på kommunfullmäktige.

Orsaken var att C och KD riktat stark kritik mot kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver (M) för hans ledarskap och krävt hans avgång. Senare lämnade de samarbetet med M och L i Mälaröalliansen och kom med förslag om ett nytt mittenstyre tillsammans med S.

Men under måndagskvällens kommunfullmäktige i Ekerö kom det fram att ett samarbetsavtal tecknats mellan M och SD som ger det rådande styret (M och L) fortsatt möjlighet att sitta kvar.

Kritisk. Hanna Svensson (S).

Kritisk. Hanna Svensson (S).

Charlotte Rückl/Ekerö kommun

– Precis innan mötet dök detta upp och vad det innebär det vet vi inte, säger oppositionsrådet Hanna Svensson (S). 

Hon yrkade under mötet på att ärendet skulle återremitteras vilket innebär att beslut kommer tas på kommunfullmäktige 12 juni.

– Vi kommer fortsätta föra samtal och se om det finns alternativa lösningar. För vi ser att det ledarskap som Moderaterna styr på är direkt skadligt för kommunen.

På vilket sätt är det skadligt? 

– Utveckling av Ekerö centrum är ett exempel, där inget har hänt på två år och där arbetet inte är transparent och inkluderande. Och tillsättandet av den tillförordnade kommundirektören, som nu kan kosta oss miljoner.

I förslaget som lades fram av Hanna Svensson var det Centern och Kristdemokraterna som skulle forma koalition med Socialdemokraterna, men Hanna Svensson är öppen för andra partier också. 

– Vi kommer inte samarbeta med SD och inte med M som det styrs i dag. Men alla andra partier ser vi som möjliga att samarbeta med. 

Johan Elfver, kommunstyrelsens ordförande.

Johan Elfver, kommunstyrelsens ordförande.

Mikael Andersson

M: Levererar på sakpolitik

Kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver (M) menar att samarbetsavtalet med SD innebär en möjlighet att leverera på den sakpolitik Moderaterna delar med både Liberalerna och Sverigedemokraterna, trots ideologiska skillnader.

Vilka förtroendeposter innebär avtalet för SD?

– Det är inte klart ännu. Vi kommer fortsätta diskutera det här och göra upp vem som gör vad. Men väljer man att samarbeta så är det klart att man ska ha politiskt inflytande.

Kan Mitt i få se avtalet som ni skrev på?

– Med respekt för de fortsatta diskussionerna vill jag inte dela med mig av det ännu.

Du har kritiseras för att inte vara transparent i ditt ledarskap. Hur ser du på den kritiken?

– Så fort det har funnits åsikter så har vi varit tillmötesgående och öppna för diskussioner. Och vi har varit väldigt generösa i fördelning av förtroendeposter. Men en grundläggande skiljelinje för mig är att man pratat med varandra, och inte om varandra.

L: Såg det vid lunch

Fredrik Ohls (L) som ingår i det rådande styret fick reda på att Moderaterna ingått i ett samarbetsavtal med SD först vid lunch under måndagen, samma dag som kommunfullmäktige. 

– Vi fick se lite grovt hur samarbetet skulle se ut vid lunch men hade då inte hunnit fördjupa oss något vidare i avtalet. 

Liberalerna ser det nya förslaget som ett sätt att få stabilitet i kommunen. 

– Alla tjänstemän behöver få lugn och ro och fortsätta vårt arbete i kommunen. Vi håller på att bygga skolor, vi måste ha bostäder och trafiken måste lösas. 

Innebär det här avtalet att ni kommer samarbeta med SD?

– Nej, i så fall blir SD ett stödparti åt M. Det kan eventuellt bli tal om ett sakpolitiskt samarbete. För det har vi lovat våra väljare. Vi kommer styra med M och förhandlar alltså inte med SD.

Fredrik Ohls, gruppledare i Liberalerna Ekerö.

Fredrik Ohls, gruppledare i Liberalerna Ekerö.

Privat

Överens lokalt

Enligt Fredrik Ohls är SD och L överens i flera frågor på lokal nivå. 

– Till exempel gällande centrumutvecklingen. Vi vill inte ha en massa hyresrätter som S vill. Utan vi vill ha blandade boendeformer. Vi tror på en småskalig fastighetsindelning. Där är vi eniga med M och SD om. 

På vilka punkter är ni oeniga med SD?

– En del har ju pratat om klimatfrågan, att SD är emot byråkratin kring klimatfrågor och det är vi ju också. Sedan är vi oeniga ideologiskt. Man häpnar över deras utspel på riksnivå om bland annat EU-frågor. Liberalerna är stora EU-förespråkare. På riksnivå överdriver SD ofta problem i samhället för att vinna röster, men så jobbar inte SD i Ekerö kommun. 

Ville fortsätta Mälaröalliansen

Fredrik Ohls säger att han hellre hade sett ett samarbete inom Mälaröalliansen.  

– Vi har haft ett gott samarbete med KD och C och jag skulle gärna fortsatt vårt arbete inom Mälaröalliasen. 

Varför valde ni att inte stötta mittenstyret med S, KD och C? 

– Nu har vi valt det här, man kan inte hålla på och hoppa fram och tillbaka, vi står fast i att vara kvar med Moderaterna för sakpolitikens skull.

Jimmy Fors, gruppledare för Sverigedemokraterna Ekerö.

Jimmy Fors, gruppledare för Sverigedemokraterna Ekerö.

Privat.

SD: Handlar om sakpolitik

För Jimmy Fors, gruppledare för Sverigedemokraterna i Ekerö, känns Moderaterna som en självklar samarbetspartner.

– För oss känns samarbetsavtalet väldigt bra. Moderaterna är en naturlig samarbetspartner för SD på både riks - och kommunnivå. Det är med dem vi har störst samsyn. Vi är övertygade om att det blir positivt för Ekerö kommun.

Jimmy Fors vill inte gå in på för många detaljer om vad avtalet kommer innebära. 

– Vi kommer att förklara avtalet när det är klart i sin helhet. Jag kan säga att det primärt kommer handla om sakpolitik. 

Kommer ni få igenom mer av er politik nu?

– Det är det vi kämpar för, som alla andra partier vill vi få igenom vår politik. Självklart innebär avtalet att vi får ett större inflytande än vi hade innan. 

SD kunde även ha valt att stötta mittenstyret med S, C och KD men valde att i stället gå med på ett samarbetsavtal med M. 

– Det är det som vi tror kommer vara bäst för Mälaröarna, det finns ett behov av något stabilt.