Skarpnäcks stadsdelsområde är i dag Stockholms enda utan fältassistenter. Men som Mitt i berättade i förra veckan siktar Skarpnäcks stadsdelsförvaltning under året på att inrätta två tjänster för fältassistenter i stadsdelen.

När stadsdelsnämndens rödgröna majoritet förra torsdagen klubbade verksamhetsplanen för 2023 fanns även att starta en öppen förskola i Skarpnäck och utökade öppettider på fritidsgårdar med i planerna.

Då öppnar förskola

Satsningen på fritidsgårdar och öppen förskola ser stadsdelsförvaltningen som ett led i arbetet för jämlikhet, trygghet eller brottsprevention.

– Tanken är att öppna förskolan i Skarpnäck öppnar under våren eller i alla fall före sommaren. Men det finns ingen tidsplan utan vi utreder nu möjligheterna, säger Johanna Hult, avdelningschef för förskola och fritid på stadsdelsförvaltningen.

Målet är inställt på att den öppna förskolan i Skarpnäck ska ligga i samma lokaler som introduktionsförskolan, alltså på Fallvindsgatan 3.

Mer öppet

Samtidigt klubbades att utöka öppettiderna för stadsdelens fritidsgårdar. Det handlar dock inte om utökade öppettider på alla fritidsgårdar, utan om att hålla mer öppet där behovet för tillfället ses som störst.

De utökade öppettiderna gäller inledningsvis Björkhagens fritidsgård som redan dragit i gång med öppet varje fredagskväll i stället för varannan som tidigare.

– Det har samlats ungdomar vid tunnelbanan och utanför Coop. Tanken är att fritidsgården här får öppet varje fredagskväll. Men märker vi att det är oroligt i en annan ort eller att fritidsgården inte får besök så kan vi i stället utöka öppettiderna på annan fritidsgård, säger Johanna Hult.

Johanna Hult.

Johanna Hult.

Lennart Johansson

Fritidslotsar borta

Samtidigt försvinner de två tjänsterna som fritidslots. Fritidslotsarna har jobbat uppsökande mot ungdomar för att bland annat ge vägledning mot föreningsliv eller i andra frågor.

– Men arbetssättet kommer vi att bevara och det ska ingå i uppdraget för fritidsledare. Under vår, sommar och tidig höst är många ungdomar ute och vi behöver finnas där ungdomarna är.