Sedan några år tillbaka har trafikkontoret sett över hastigheterna på alla vägar i staden.

Förra veckan klubbades projektets femte och sista etapp vilket betyder att hastigheterna ändras på Södermalm, och i Enskede och Årsta. Men även boende i Hammarby-Skarpnäck berörs direkt i den sista etappen.

Bland annat sänks hastigheten på Nynäsvägen till 60 km/tim och Åstorpsringen får hastigheten sänkt från 50 kilometer i timmen till 40 och 30 kilometer i timmen. Tre andra gator i direkt samband med Skarpnäcks stadsdel som får förändrade hastigheter är Sockenvägen, Sofielundsvägen, Hammarbybackens södra del och fortsättningen på Olaus Magnus väg mot Gullmarsplan.

– Det känns bra att ha tagit bort 50 och 70 km/tim som hastighet och i huvudsak tryckt ner det till 40 och 30, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

De flesta gator som påverkas får sin hastighet sänkt från 50 till 40 km/tim. De lägre hastigheterna har många fördelar, menar trafikborgarrådet.

– De sänks av trafiksäkerhetsskäl, olyckorna blir inte lika allvarliga. Vi får en bättre stadsmiljö med ett lugnare tempo.

Även höjda hastigheter

På ett fåtal ställen, som delar av Stadsgårdsleden på Södermalm, höjs hastigheten.

– Tidigare hade vi bara 50 och 70 att välja på. 70 var för snabbt, då var 50 det enda alternativet. När vi har 60 är det ett mer rimligt mellansteg för den gatan.

Den sista etappen i hastighetsprogrammet gäller som sagt främst Årsta-Enskede och Södermalm. Skarpnäcks stadsdel fick hastigheten förändrad på 22 vägar efter beslut hösten 2019. Exempelvis förändrades hastigheten på Sockenvägen mellan Gamla Tyresövägen och Kyrkogårdsvägen från 50 till 40 kilometer i timmen. Flera gator fick också hastigheten höjd, bland andra Fyrskeppsvägen, Ulricehamnsvägen och Flatenvägen.

Beslut om hastigheterna i sista etappen togs i trafiknämnden i juni. Ambitionen är att de ska rullas ut så fort som möjligt. Kostnad för att skylta om alla gator väntas uppgå till 4,7 miljoner kronor.