Förra veckan hölls de sista samråden kring Danderyd kommuns nya skolutredning.

Enligt Helena Klange, pressansvarig, är de klara. Nu ska informationen sammanställas innan den presenteras i början på sommaren.

Den 17 juni har kommunledningskontoret på sig att lämna en ny rapport.

Är det fortfarande planen?

– Det har inte ändrats, säger Helena Klange.

Protester stoppades utredning

I höstas kom den kritiserade skolutredningen i Danderyd som ledde till att både barn och föräldrar gick i ett protesttåg från Djursholms torg upp till slottet.

Bakgrunden är att ett sviktande elevunderlag. Färre elever på för många skolplatsern. Något man velat lösa genom att organisera om kommunens egna skolor.

Efter protesterna bordlades utredningen.

Flera hundra Danderydsbor skrev under protestlistan mot omorganisationen av Danderyd kommuns egna grundskolor. Kritik som riktats har varit att man befarar en försämring av kontinuiteten på skolorna, som föreslagits delas upp i årskullar.

Ny utredning med samråd

Under början av året har Danderyds kommun skapat en referensgrupp för utredningen inklusive rektorerna på skolorna. Samråd har hållits med personal och vårdnadshavare på skolorna. Pressansvarig Helena Klange säger att det vore bättre om man haft de från början.

– Det hade nog blivit bättre, med tanke på de reaktioner som kom. Men frågan är inte helt enkel på grund av elevunderlag, befolkningsprognos, ekonomi och liknande.

Hur har diskussionerna varit?

– Det jag har hört är att det har gått bra och att man har kunnat diskutera de frågor som har varit viktiga, säger Helena Klange.