Vart femte år görs en sammanställning över hur många björnar den svenska björnstammen består av (inte musikgruppen alltså).

Däremellan görs regionala inventeringar. Och nu har det blivit dags för just en sådan i bland annat Enköping och i Håbo.

 Björnarna räknas inte en och en. I alla fall inte okulärt. I stället samlas spår av björnarna in – i form av spillning.

Jessica Åsbrink, nationell koordinator för björninventeringen på Naturhistoriska riksmuseet, förklarar.

– Vi har skickat ut cirka 30 000 provkit till Länsstyrelserna i varje län där årets inventeringar görs, säger hon och tillägger:

– Dessa kan sedan hämtas ut eller beställas av vem som helst som planerar att röra sig i skogen under hösten. I kitet finns allt man behöver.

 Proverna som samlas in skickas sedan, portofritt, till Jessica Åsbrinks kollegor på Naturhistoriska riksmuseets laboratorium för analys. Där utvinns DNA från spillningen, som därefter kan läsas av. DNA-profilerna jämförs sedan med varandra och på så sätt kan antalet unika björnindivider bestämmas.

”Äter kopiösa mängder”

Anledningen till att inventeringen görs just på hösten är flera. Dels så rör det sig ofta mycket folk i skogen under den här tiden på året – både jägare och bärplockare. Dessutom håller björnarna just nu på att bygga upp sina fettlager innan de går i ide.

– Björnarna sätter just nu i sig kopiösa mängder bär och då blir det ju en hel del spillning också, säger Jessica Åsbrink.

Hur mycket bär kan en björn sätta i sig på en dag?

 – Jaa... det kan jag inte svara på. Eller vänta... jag kan kolla upp det, säger Åbrink.

– Upp till en tredjedel av sin kroppsvikt. Så en björn på 90 kilo kan äta 30 kilo bär.

På en dag?!

 – Ja. De gör inte så mycket annat...

Räcker med en ärta

Men för att utvinna DNA från spillning krävs inga kopiösa mängder spillning. Tvärtom. Ungefär 1 kubikcentimeter (som en ärta) räcker.

Inventeringen pågår fram till och med den 31 oktober. Det är inte bara björnarna i Uppsala län som ska räknas under hösten. Även dem i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Stockholm, Västmanland och Örebro.

Den som vill vara med i inventeringen kan beställa provkit via Länstyrelsen i Uppsala län.