Vinterns plogning, saltning och sandning i Nacka beräknas bli närmare två miljoner dyrare än förra. Niklas Eklöf betonar att vinterns siffra är en beräkning. Fler stora snöfall, hastiga väderomslag och blixthalka kan salta notan ytterligare.

– När det väl har fryst måste vi lägga sand. Den åker rakt igenom isen och då måste vi börja sanda igen. Miljonerna tickar på rätt snabbt vid sådana tillfällen.

Det tycks alltså bli den dyraste vintern på fem år. Och den med överlägset flest felanmälningar. De kraftiga snöfallen i november och mars bidrar starkt.

– De här stora snöfallen är jättejobbiga. Det finns någon form av hopplöshet – man känner sig otillräcklig och det bara öser ner snö. Då är det bra att vi är en organisation som kan hjälpas åt och stötta varandra, säger Niklas Eklöf.

Men årets vinter verkar ändå inte bli riktigt lika dyr som den 2018–2019.

– Då lastade vi ut väldigt mycket snö. Det är väldigt dyrt. Även till en liten snöhög går det ju åt flera lastbilar som ska åka väldigt långa sträckor.

Nytt avtal – fler möjligheter

När snön faller eller det fryser på har Nacka kommun tio olika program att välja på i avtalen med entreprenörerna.

Efter en ny upphandling som ska vara klar den 21 mars dubblerar kommunen nästan sina valmöjligheter: 18 program.

– Då kan jag plocka ut om jag exempelvis bara vill ha sandning av trappor eller om jag bara vill ha snöröjning på cykelbanor eller bara på lokalgator. Jag tror att Nackaborna kommer att märka skillnad. Vi prioriterar de oskyddade trafikanterna, säger Niklas Eklöf.

Nacka kommun skriver på sin hemsida att vägar normalt börjar plogas ”när det har fallit cirka 8 centimeter snö”.

– Det är helt borttaget i det nya avtalet. Nu styr vi själva när vi plogar. Om snöfallet kommer vid rätt tid på dygnet är det ju bäst om det kan få snöa klart. Annars måste vi ploga två gånger eller lämna det halvfärdigt.

Blir nästa vinters snöröjning billigare än årets?

– Det är lite för tidigt att säga men jag är optimistisk. Vi kommer kunna styra vinterunderhållet på ett bättre sätt.