Fågelsången. Kommunen bygger skola i Fågelsången. Idrottshallen får solpaneler på taket. Men Johanna Holmberg från Klimatklubben Salem vill se mer. Foto: Mitt i/Privat

Salems politiker sätter nya klimatmål

Laddstolpar och klimatsmart byggande finns bland komponenterna i Salems nya klimatpaket. Men medlemmarna i Klimatklubben Salem är inte helt nöjda.

  • Publicerad 07:48, 17 mar 2021

Klimatinitiativ i Salem heter programmet med både nya och gamla klimatmål för Salems kommun som en bred majoritet politiker ställer sig bakom.

– Vi vill fokusera på konkreta åtgärder som man kan mäta av i tid och genomföra på ganska kort sikt. Till grund ligger klimatavtalet från Paris, säger kommunalrådet Lennart Kalderén (M).

Bland de gamla målen finns att kommunens egna bilar ska vara fossilfria till 2024, men också en effektivisering av kommunens energianvändning på 20 procent till 2030.

Nytt är bland annat att kommunen ska ta fram en plan för utbyggnaden av laddplatser för bilar i Salem. Det handlar om laddstolpar på strategiska ställen men också om att kunna bistå med råd och underlag till boende och föreningar som ska investera.

"Höga krav" på klimatsmart byggande när kommunen bygger är en annan punkt.

– Det gör vi i och för sig redan. Fågelsången är exempel på detta. Det finns bland annat solceller på idrottshallens tak.

En annan punkt är undersöka möjligheten att gå med i organisationen Klimatkommunerna och utbildning av både tjänstemän och politiker. Det sistnämnda sker under året.

– För att komma någon vart är det viktigt med utbildning, säger Kalderén.

Inte nog enligt Klimatklubben

Organisationen Klimatklubben Salem applåderar kommunens framsteg, men menar att man saknar två avgörande punkter för att kommunen ska kunna arbeta systematiskt:

- En nulägesbeskrivning av kommunens CO2-utsläpp.
- Ett mätbart övergripande mål för kommunens minskningar av CO2-utsläpp.

Lennart Kalderén menar att detta inte är aktuellt.

– Vi har försökt tala med Klimatklubben om allt vi gör, men det duger liksom inte, säger han.

Enligt Klimatklubbens Johanna Holmberg är dessa punkter mycket viktiga.

– Du måsta kunna mäta om det går i rätt riktning och tillräckligt snabbt. Ta Håbo till exempel som tog fram en koldioxidbudget för ett par år sedan. Den visade en nulägesbeskrivning och var de behöver befinna sig år för år för att nå Parisavtalets mål, säger hon.

Parisavtalet – tre viktiga punkter

Hålla den globala uppvärmningen långt under två grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.

Öka ambitionerna efter hand, med avstämning var femte år.

Stöd från industrialiserade länder till utvecklingsländer.

Källa: Naturvårdsverket

Visa merVisa mindre