Liljeholmen, Alvik, Sundbyberg och Farsta strand. Det är stationer där cykelställen inte alltid räcker till och där fler skulle behöva byggas, enligt Regionens trafikförvaltning.

Överbeläggningen drabbar framförallt tunnelbanans och pendeltågens strategiska bytespunkter med hög turtäthet, konstaterar förvaltningen.

Men generellt är tillgången till cykelställ vid kollektivtrafiken mycket bättre än 2009 när den senaste inventeringen gjordes. Då var det många stationer som hade över 100 procents beläggning – alltså överfullt. Idag är den genomsnittliga beläggningsgraden 30 procent.

Kvalitén på cykelställen har också höjts jämfört med 2009. Då fanns det nästan bara framhjulsställ, som inte gav tillräckligt skydd mot stölder. Idag är ställen i de allra flesta fall robusta med möjlighet att låsa fast ramen.

Detta spelar stor roll för att inte resenärerna ska välja bort cykeln av rädsla för att få den stulen vid stationen, framhåller rapportförfattarna. Majoriteten av cykelställen har idag belysning. I många fall finns även väderskydd och cykelservice.

Högst beläggning, nästan 50 procent, har cykelställen vid Roslagsbanan och Tvärbanan. Lägst intresse för att ställa cykeln vid stationen är det längs Saltsjöbanan, Lidingöbanan och Nockebybanan – vilket kan förklaras av att avstånden där är kortare mellan stationerna.