Enligt upphandlingen skulle ombyggnationen av Granhammarsvägen kosta 40 miljoner kronor. Nu ligger notan på 73,5 miljoner. Foto: Niklas Loman

Saknade budget: "Man har inte jobbat så"

Ombyggnationen av Granhammarsvägen och fördyringen med 33,3 miljoner gäckar kommunen. En kalkyl från innan projektets start har hittats, denna stämmer mer överens med kostnaderna. Hanteringen får skarp kritik från oppositionsrådet Camilla Janson (S). Fredrik Kjos (M) hänvisar till kalkylen som hittats – och att denna stämmer.

  • Publicerad 09:42, 11 apr 2022

– Vi har kunnat konstatera att det fanns ett arbetssätt förut som innebar att politiken tog övergripande beslut, och sedan skulle tjänsteorganisationen genomföra detta. Det gamla arbetssättet sköttes enligt verkställighet, säger Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef på Upplands-Bro kommun.

Priset för ombyggnationen av Granhammarsvägen: 72 miljoner

I det här fallet innebar det att en enskild tjänsteman kunde ta beslut både om upphandling och en eventuell fördyring. Så sent som i mars i fjol reviderades delegationsordningen i syfte att komma tillrätta med ovanstående.

Den nya gång- och cykelbron är en viktig del av projektet. Foto: Niklas Loman

– Det är en soppa, absolut, vi har haft problem med att få fram underlag.

Har hittat kalkyl

Det enda man hittat i jakten är en kalkyl som gjordes inför projektet.

Den visar att totalkostnaden skulle bli 76,5 miljoner kronor. Som Mitt i tidigare berättat uppskattar kommunen att slutkostnaden för projektet väntas bli 73,5 miljoner.

Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef, Upplands-Bro kommun Foto: Upplands-Bro kommun

Fördyringen uppgår till 33,3 miljoner, varifrån ska man ta pengarna?

– Det får man ta från exploateringsbudgeten för Norrboda-Brunna. Men i den ursprungliga kalkylen så stämmer det fortfarande. Även om man gjorde en upphandling på 40 miljoner så har inte kalkylen förändrats.

Har projektet i så fall hållit sig inom budget menar du?

– Det fanns ingen budget för projektet. Man har inte jobbat så tidigare. I bästa fall har det funnits grova kalkyler. Oftast har man gått plus.

Detta har hänt:

Thomas Lenell berättar att inga politiska underlag återfunnits gällande Granhammarsvägen, dock har man läst den gamla delegationsordningen och på så vis dragit slutsatsen att det tidigare arbetssättet inom kommunen möjliggjort en fördyring utan att denna tagits upp politiskt.

En delegationsordning är ett dokument som är politiskt beslutat och klargör vem som får göra vad inom kommunens organisation. Vad får delegeras, hur ska detta gå till och vem får lov att göra det ena eller det andra.

Visa merVisa mindre

Thomas Lenell förklarar att det är ”något nytt” inom kommunen att man nu arbetar med budget inom den här typen projekt.

– Det jag skulle vilja reda ut är varför upphandlingen var lägre än kalkylen. Eftersom kalkylen slår så pass rätt så undrar jag om upphandlingen efterfrågar fel saker.

Stora summor ska till KS

Numera ligger gränsbeloppet för vad en tjänsteman får besluta om i fråga om upphandling på 45 miljoner kronor. Summor däröver ska politiken ta ställning till.

Lenell framhåller att detta ej ska kunna hända igen sett till den nya delegationsordningen.

– Det här är det klassiska problemet när den lilla kommunen ska bli stor. I den större kommunen behöver man vara mer proffs. I den lilla löser man problemet, alla känner alla.

Kommunens ombyggnation av den vältrafikerade Granhammarsvägen invigdes strax innan julen 2021. Foto: Niklas Loman

Kritiken: ”Finns en tystnadskultur”

Oppositionsrådet Camilla Janson (S) köper inte den officiella förklaringen gällande Granhammarsvägen. Då hon läser delegationsordningen drar hon en helt annan slutsats.

Camilla Janson (S) vill vara tydlig med att hennes kritik inte ska riktas mot Thomas Lenell, utan mot det politiska styret.

Här är alla klagomålen: "Vad håller ni på med på Granhammarsvägen?"

– Att hänvisa till en delegationsordning antagen december 2018 eller mars 2021 förklarar inte hur, när och var beslut tagits gällande den första upphandlingen, inte heller den nya och fördyrade upphandling för över 30 miljoner kronor, säger Camilla Janson.

Camilla Janson (S) ifrågasätter förklaringen till varför Granhammarsvägen fördyrats. Foto: Socialdemokraterna

Påståendet att man förr arbetade utifrån verkställighet i tjänsteorganisationen stämmer inte i det här fallet.

– Det står tydligt att läsa i delegationerna att med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete, till det dagliga arbetet kan knappast räknas att ändra upphandlingar som fördyrar med över 30 miljoner kronor utan formella beslut i sak.

Janson har läst delegationsordningarna som reviderats 2018, 2021 och i mars 2022.

Enligt henne framgår det tydligt att ”beslut kopplat till större belopp är samtliga delegerade till chefer och nämnd”.

– Det skylls på ”gammal kultur” men jag vill tro att vi har proffsigare tjänstepersoner i Upplands-Bro och att de är mer varsamma med våra skattepengar.

Har du fått någon förklaring till vad som hänt?

– Jag har fått många olika ”förklaringar” kring hur det har gått till, beroende på vem jag pratat med. Tyvärr finns det en tystnadskultur som gör att jag förstår att hur det egentligen gått till kommer inte fram i ljuset.

Inlägg på kommunens webbplats

Den 15 mars 2022 publicerade Upplands-Bro ett inlägg på sin webbplats med rubriken: ”Om hanteringen av ombyggnation på Granhammarsvägen”. Av detta framgår dels att det har funnits en kalkyl för projektet som uppgick till 76 miljoner. Kommunen skriver även att ”kalkylen ingick inte i det politiska beslutet” samt att det tidigare har ”funnits ett annat arbetssätt”.

Så bemöter Kjos kritiken från S

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) bemöter kritiken från S och berättar vad kommunen gör för att förbättra sig.

Fredrik Kjos hänvisar till kalkylen som gjordes inför ombyggnationen av Granhammarsvägen då han ges möjlighet att bemöta kritiken från Camilla Janson (S).

Då Mitt i påtalar att kontraktet som tecknades med entreprenören var ett fast priskontrakt och att kalkylen inte ingick i det politiska beslutet förklarar Kjos att han inte kan alla detaljer
i ärendet.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) bemöter kritiken från Camilla­ Janson (S). Foto: Stefan Källstigen

– Det finns en beräkning på 76,5 miljoner kronor. De ursprungliga kalkylerna stämmer. Sen kan jag förstå att Camilla höjer rösten just nu, men dessa strukturer har funnits också tidigare mandatperioder.

Han förklarar att dels reviderades delegationsordningen så sent som i mars
i år. En annan del som politiken har tagit beslut om rör upphandlingar över
45 miljoner kronor.

– Större upphandlingar kommer från och med nu att gå upp i kommunstyrelsen två gånger.

Dels ska politikerna ta beslut om att en upphandling ska göras. En andra koll ska även göras då ett upphandlingsunderlag finns på plats. Detta syftar till att ”säkerställa att det stämmer med det beslut man tidigare tagit”.

– Jag vill inte peka finger mot tidigare styren, men det som har gällt tidigare är inte bra nog längre.

Fastighetsbolag bjöd till gårdsfest

Brogårdsdagen i Tegelhagen med tipsrunda, politiker och korv. Korv, tipsrunda och en brinnande docka som räddningstjänsten släckte till barnens glädje gång på gång – detta var ingredienser då en av de stora fastighetsaktörerna i Tegelhagen bjöd in till...onsdag 25/5 15:51

Trerummare helt utbrunnen på Rosgården i Bålsta

Under måndagskvällen brann det i en lägenhet i Bålsta. Då räddningstjänsten kom till platsen slog redan lågor ut ur fönstret. – Jag och räddningstjänsten i Bålsta var först på plats, då var det en...tisdag 24/5 16:39