Rondör. En ny förskola planeras. Foto: Illustration: Utopia arkitekter

Så ska Wättinge byggas ihop med Granängsringen

Wättingestråket och Granängsringen byggs ihop med nya hus för upp till 100 bostäder, en förskola och en ny gångväg.

  • Publicerad 12:36, 20 maj 2022

Det byggs och planeras mycket runt Granängsringen just nu. Planen är att koppla ihop Granängsringen med Wättingestråket genom ett bostadskvarter med hyresrätter, bostadsrätter och nya förskolor.

Utbyggnaden sker i flera etapper och ett nytt hyreshus vid Granängstorget är först ut. Det befintliga parkeringsdäcket norr om Granängsringen byggs ut och byggs på med 80 lägenheter på taket.

Två lamellhus

Snart väntas nästa kliv tas när detaljplanen för ena delen av projekt Wättinge­backen kommer upp för beslut i kommunstyrelsen. Ärendet ströks från dagordningen inför mötet den 10 maj och väntas i stället behandlas den 7 juni.

I planen ingår två lamellhus i sex våningar. De ska enligt planen innehålla mellan 70–100 hyreslägenheter och uppföras i trä.

Två etapper

Området, som är uppdelat i två etapper, ligger norr och väster om Tyresö gymnasium intill Wättingestråket.

En förskola ska också byggas i trä och i kommunens plan föreslås den vara rund och i två våningar. Den är tänkt att kunna rymma upp till 120 barn.

Förskolan är tänkt att ha en entré ut mot en förskolegård som vätter mot Wättingestråket. Den andra entrén planeras ut mot en ny lokalgata som ska gå mellan förskolan och de nya husen. Gatan ska sluta i en vändplan norr om den nya bebyggelsen.

Mellan de nya husen planeras en gångväg med en trappa som blir en ny genväg mellan Wättinge­stråket och Gränängsringen. Dessutom ska Farmarstigen breddas förbi gymnasiet.

Ny dagvattendamm

För att kunna hantera dagvattnet från all planerad bebyggelse runt Granängsringen ska en dagvattendamm byggas i Wättingestråket, norr om detta detaljplaneområde. Det kommer att vara en så kallad torrdamm, som större delen av tiden är torr men fylls upp vid kraftiga skyfall. På botten av dammen ska perenner som kan hantera både torka och kraftig väta planteras.

Bygget av dagvattendammen planeras till augusti och ska var färdig i höst.

Visa merVisa mindre