Med ett stort antal barnmorskor som sagt upp sig och en sommar i antågande ser det inget vidare ut för Karolinska universitetssjukhusets förlossningskliniker.

På Karolinska i Huddinge handlar det om 25 barnmorskor som sagt upp sig sedan årsskiftet, i Solna är det 21 stycken.

Samtidigt har sjukhuset lyckats rekrytera 19 respektive 16 nya barnmorskor.

– Men vi behöver många fler. Det var ju brist redan innan uppsägningarna, säger Mia Ahlberg, tillförordnad verksamhetschef för omvårdnadsområde graviditet och förlossning.

Just bristen på personal, och den stressfyllda arbetssituation som det innebär, är en av anledningarna till att många väljer att sluta. En annan är att de inte anser att ledningen lyssnar på dem.

För några veckor sedan undertecknade 87 barnmorskor vid kliniken Huddinge en skrivelse med skarp kritik.

– Det borde inte behöva gå så här långt. Barnmorskor tycker oftast att de har ett roligt jobb. Att säga upp sig är en sista åtgärd när man är missnöjd, och det måste vi ta till oss som arbetsgivare, säger Mia Ahlberg.

– Nu måste vi jacka upp åtgärderna för att få dem att stanna.

Få förtroende

En är att införa mer flexibla scheman, med 12,5–-timmarspass och därmed fler lediga dagar. En annan är bonus för dem som stannar, och för dem som lyckats rekrytera en ny kollega.

– Men framför allt gäller det att få barnmorskorna att känna förtroende, och hopp, om att det går att skapa en arbetsmiljö där de kan trivas. Att det finns en plan för dem att utvecklas, och att vi menar allvar med detta.

Tio av de barnmorskor som arbetar med Min barnmorska har tagit tillbaka sina uppsägningar. Det sedan de har fått gehör för sina jourscheman.

– Jag är jätteglad att det löst sig. På sikt är det här arbetssättet något som vi vill utöka, säger Mia Ahlberg.

Men övriga som sagt upp sig ser ut att stå fast vid sina beslut.

Har inte blivit bättre

En av dem är Mabel Hernandez. Hon har jobbat på förlossningen på Karolinska i Huddinge i två år.

– Det har varit ansträngt hela tiden. Efter barnmorskeupproret 2021 sa de att det skulle bli bättre och att vi skulle hålla ut, och vi har vänt ut och in på oss, men det har inte skett någon förändring, säger hon.

Hon kommer att börja arbeta inom mödravården i stället.

– Jag älskar det jag gör och trivs med mina kollegor, så det är en stor sorg, säger Mabel Hernandez.

Barnmorskor kräver att ledningen avgår

– Lyssna på personalen! Uppmaningen kommer från Hannah Dahlbäck (V), barnmorska och en av dem som gick i bräschen vid barnmorskekrisen 2021. 87 barnmorskor vid Karolinska i Huddinge kräver nu att de höga cheferna avgår och att Min barnmorska blir kvar.

Hannah Dahlbäck menar att missnöjet bottnar i dåligt ledarskap.

– Lyssna på personalen och ta tag i problemen. Det handlar främst om dålig arbetsmiljö på grund av för låg grundbemanning samt nedmonteringen av Min barnmorska, säger hon.

Hösten 2021 var hon en av dem som sade upp sig från Danderyds sjukhus. Krisen löstes med en halv miljard i extra pengar och ett åttapunkts-program med åtgärder, bland annat en barnmorska per födande kvinna.

Låg bemanning

Hon tog tillbaka sin uppsägning och berättar att Danderyds sjukhus har en högre grundbemanning. De upp till 13 förlossningsrummen bemannas med nio barnmorskor. På Karolinska i Huddinge är de sex-sju på lika många rum.

– Problemet är att med de låga födelsetalen har de flesta kliniker sänkt sin grundbemanning och den luft i systemet som vi efterfrågat uteblir, säger hon. 

Ett 30-tal har nu sagt upp sig från Karolinska i Huddinge, och omkring 20 på Karolinska i Solna. Av de 16 barnmorskor som arbetat i projektet Min barnmorska slutar 12.

Avtal skrotades

Projektet, där ett team följer förlossningsrädda kvinnor under graviditet och förlossning, avslutades vid årsskiftet.

I stället kan förlossningsklinikerna få extra pengar för att erbjuda en sammanhållen vårdkedja, liknande Min barnmorska.

Men det speciella kollektivavtal som fanns, med beredskapstid, skrotades, och tiden för återhämtning är nu för knapp anser barnmorskorna.

"Oroväckande"

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens senaste möte ställde Moderaterna en fråga om vilka åtgärder som planeras med anledning av massuppsägningarna.

– Vi fick svaret att de arbetar med att lösa situationen. Det har aldrig varit så här illa, och det är oroväckande med tanke på att vi redan gjort en jättesatsning, säger Charlotte Broberg (M).

87 barnmorskor kräver:

Ersätt verksamhets- och temachef med personer med kompetens och erfarenhet inom förlossning och eftervård.

Lyssna på barnmorskor som sagt upp sig.

Förbättra arbetsvillkoren.

Bevilja semester inom rimlig tid. 

Arbetstidsförkortning. 

Redovisa hur ni arbetar med åttapunktsprogrammet.

Källa: Brev till ledningen och Region Stockholm

Hannah Dahlbäck (V) menar att det nu inte är pengar som fattas, utan att ledningen måste lyssna på personalen.

Hannah Dahlbäck (V) menar att det nu inte är pengar som fattas, utan att ledningen måste lyssna på personalen.

Vänsterpartiet

87 barnmorskor kräver att högsta cheferna avgår

Rådet: Lyssna på barnmorskorna som sagt upp sig ✔ "Det har aldrig varit så här illa"

Projektet kvar – barnmorskor drar tillbaka uppsägningar

Projektet Min barnmorska blir kvar i sin nuvarande form. Och majoriteten av de barnmorskor som sade upp sig tidigare i år har nu dragit tillbaka sina uppsägningar.

Min barnmorska har gjort att födande kvinnor kunnat ha en och samma barnmorska under hela graviditeten. Nu står det klart att projektet kommer finnas kvar i sin nuvarande form, rapporterar P4 Stockholm.

Beskedet kommer efter att en majoritet av de barnmorskor som sagt upp sig, på grund av en tvist med ledningen om en schemaändring, dragit tillbaka sina uppsägningar.

Barnmorskan: Jag är störtnöjd

– Jag är mer än nöjd, jag är störtnöjd. Ledningen har lyssnat på oss och tagit tillbaka schemaförslagen som låg förut, säger barnmorskan Camilla Särnholm till radiokanalen.

Majoriteten av de barnmorskor som sade upp sig har nu dragit tillbaka sina uppsägningar.

Majoriteten av de barnmorskor som sade upp sig har nu dragit tillbaka sina uppsägningar.

Stefan Källstigen

Barnmorskor drar tillbaka uppsägningar

Projektet Min barnmorska blir kvar ✔ "Jag är störtnöjd"