Hannah Dahlbäck menar att missnöjet bottnar i dåligt ledarskap.

– Lyssna på personalen och ta tag i problemen. Det handlar främst om dålig arbetsmiljö på grund av för låg grundbemanning samt nedmonteringen av Min barnmorska, säger hon.

Hösten 2021 var hon en av dem som sade upp sig från Danderyds sjukhus. Krisen löstes med en halv miljard i extra pengar och ett åttapunkts-program med åtgärder, bland annat en barnmorska per födande kvinna.

Låg bemanning

Hon tog tillbaka sin uppsägning och berättar att Danderyds sjukhus har en högre grundbemanning. De upp till 13 förlossningsrummen bemannas med nio barnmorskor. På Karolinska i Huddinge är de sex-sju på lika många rum.

– Problemet är att med de låga födelsetalen har de flesta kliniker sänkt sin grundbemanning och den luft i systemet som vi efterfrågat uteblir, säger hon. 

Ett 30-tal har nu sagt upp sig från Karolinska i Huddinge, och omkring 20 på Karolinska i Solna. Av de 16 barnmorskor som arbetat i projektet Min barnmorska slutar 12.

Avtal skrotades

Projektet, där ett team följer förlossningsrädda kvinnor under graviditet och förlossning, avslutades vid årsskiftet.

I stället kan förlossningsklinikerna få extra pengar för att erbjuda en sammanhållen vårdkedja, liknande Min barnmorska.

Men det speciella kollektivavtal som fanns, med beredskapstid, skrotades, och tiden för återhämtning är nu för knapp anser barnmorskorna.

"Oroväckande"

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens senaste möte ställde Moderaterna en fråga om vilka åtgärder som planeras med anledning av massuppsägningarna.

– Vi fick svaret att de arbetar med att lösa situationen. Det har aldrig varit så här illa, och det är oroväckande med tanke på att vi redan gjort en jättesatsning, säger Charlotte Broberg (M).

Barnmorskor missnöjda – lämnar Karolinska

En ny uppsägningsvåg har drabbat förlossningsvården i Region Stockholm, nu på Karolinska universitetssjukhuset. Tappet är ett 50-tal barnmorskor.

På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har ett 30-tal barnmorskor sagt upp sig de senaste månaderna, och på torsdagen stängdes en förlossningsavdelning på grund av personalbrist, rapporterar SVT.

På Karolinska i Solna har de 22 vakanser rapporterar DN.

Anledningen uppges vara en pressad arbetsmiljö på grund av underbemanning.

Projekt slut

På förlossningskliniken i Huddinge har många av uppsägningar skett bland barnmorskor som jobbat i projektet Min barnmorska, där ett team följer kvinnan genom graviditet och förlossning.

Projektet avslutades vid årsskiftet, och kan övergå i det som på vårdbyråkratiska kallas sammanhållen vårdkedja.

Men schemat är ohållbart, och de flesta i projektet har nu sagt upp sig, skriver Vårdfokus.

Barnmorskeuppror

Det har länge varit brist på barnmorskor som vill jobba i förlossningsvården, och hösten 2021 var det många som fick nog, främst på Danderyds sjukhus, och sade upp sig.

Regionen skakade då fram mer pengar, och ett åtta-punktsprogram togs fram för att skapa en bättre arbetsmiljö. Barnmorskorna ska slippa springa mellan flera födande kvinnor, utan kunna bistå en åt gången.

Färre födslar

Lite hjälp på traven har klinikerna fått genom att antalet förlossningar minskar. I år beräknas det födas 1 000 färre barn än förra året.

För Karolinskas del justeras antalet förlossningar ner från 4 800 till 4 200. Men med ett tapp på 50-talet barnmorskor ser det ändå dystert ut, enligt Karin Pettersson, överläkare och sektionschef på Karolinska.

– Hittills har majoriteten av dem som sagt upp sig inte gått ut genom dörren. Det verkligt oroande blir i mars. Jag är orolig för att vi inte ens ska kunna ha förlossningsvård på Solna och Huddinge om det fortsätter att se ut så här, säger hon till DN.

Fruktsamhetstalet sjunker

Fruktsamhetstalet är nu 1,60 barn per kvinna i Region Stockholm, efter att ha legat på 1,80.

Antalet inskrivna inom mödravården är tio procent färre.

Källa: Region Stockholm

Situationen på Karolinska universitetssjukhus förlossningskliniker är ansträngd.

Situationen på Karolinska universitetssjukhus förlossningskliniker är ansträngd.

Claudio Britos

Barnmorskor säger upp sig från Karolinska

Sjukhuset tappar ett 50-tal barnmorskor – underbemanning ger dålig arbetsmiljö.