På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har ett 30-tal barnmorskor sagt upp sig de senaste månaderna, och på torsdagen stängdes en förlossningsavdelning på grund av personalbrist, rapporterar SVT.

På Karolinska i Solna har de 22 vakanser rapporterar DN.

Anledningen uppges vara en pressad arbetsmiljö på grund av underbemanning.

Projekt slut

På förlossningskliniken i Huddinge har många av uppsägningar skett bland barnmorskor som jobbat i projektet Min barnmorska, där ett team följer kvinnan genom graviditet och förlossning.

Projektet avslutades vid årsskiftet, och kan övergå i det som på vårdbyråkratiska kallas sammanhållen vårdkedja.

Men schemat är ohållbart, och de flesta i projektet har nu sagt upp sig, skriver Vårdfokus.

Barnmorskeuppror

Det har länge varit brist på barnmorskor som vill jobba i förlossningsvården, och hösten 2021 var det många som fick nog, främst på Danderyds sjukhus, och sade upp sig.

Regionen skakade då fram mer pengar, och ett åtta-punktsprogram togs fram för att skapa en bättre arbetsmiljö. Barnmorskorna ska slippa springa mellan flera födande kvinnor, utan kunna bistå en åt gången.

Färre födslar

Lite hjälp på traven har klinikerna fått genom att antalet förlossningar minskar. I år beräknas det födas 1 000 färre barn än förra året.

För Karolinskas del justeras antalet förlossningar ner från 4 800 till 4 200. Men med ett tapp på 50-talet barnmorskor ser det ändå dystert ut, enligt Karin Pettersson, överläkare och sektionschef på Karolinska.

– Hittills har majoriteten av dem som sagt upp sig inte gått ut genom dörren. Det verkligt oroande blir i mars. Jag är orolig för att vi inte ens ska kunna ha förlossningsvård på Solna och Huddinge om det fortsätter att se ut så här, säger hon till DN.

Nu vänder det – Stockholms kvinnor föder färre barn

Uppemot tusen färre barn föds i år än vad regionen tidigare räknat med, så de hårt ansträngda förlossningsklinikerna kan pusta lite. Det har också blivit lättare att rekrytera barnmorskor, enligt Maria Sjöstrand på Södersjukhuset.

Stockholm

Förra året föddes 746 fler barn än Region Stockholms prognosmakare räknat med.

Men i år sjunker antalet födslar.

Uppdraget minskar

Förlossningsklinikerna vid regionens sjukhus får därför ett minskat uppdrag nästa år.

Södersjukhuset går från 7 600 förlossningar till 6 700, Danderyds sjukhus från 6 300 till 5 500 och Karolinska Huddinge justeras ner från 4 800 till 4 200 förlossningar.

Mindre pengar

För klinikerna innebär det en lättnad – men också mindre pengar, eftersom de ersätts per förlossning. Just nu ligger den på 53 585 kronor om allt avlöper normalt.

– Arbetsmiljön på BB Sös förbättras eftersom patientflödet avtar och tempot minskar. Detta uppdrag stämmer bättre överens med våra lokaler och det är mycket positivt. Vi anser nu att vi har en bemanning som matchar kommande års uppdrag, säger verksamhetsområdeschef Maria Sjöstrand.

Lättare rekrytera

Det har länge varit svårt att rekrytera barnmorskor, men trenden har vänt, enligt henne, och BB Sös har nu bara ett fåtal vakanta tjänster.

Kollegan på Danderyds sjukhus, Maria Persson, uppger att de har ett tiotal vakanta tjänster.

Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge saknar i dagsläget 14 barnmorskor.

Bättre arbetsmiljö

Färre förlossningar underlättar också att införa det åtta-punktsprogram som regionen beslutat om. Det kom till efter förra höstens barnmorskekris med massuppsägningar.

555,5 miljoner kronor skjuts till för ändamålet under 2022-2025 och ska bland annat resultera i en barnmorska per födande, möjlighet att arbetsväxla mellan mödravård, förlossning och eftervård samt stärkt stöd till nyutexaminerade barnmorskor.

– I nuläget har vi ”en födande - en barnmorska” vid majoriteten av våra förlossningar. Vi genomför också flera satsningar som till exempel uppdelning av den stora enheten till flera små och seniora barnmorskor som är mentorer för nyanställda, säger Maria Persson.

Danderyds sjukhus. Maria Persson, förlossningschef, menar att de ligger bra till med åttapunktsprogrammet.

Danderyds sjukhus. Maria Persson, förlossningschef, menar att de ligger bra till med åttapunktsprogrammet.

Danderyds sjukhus

På Karolinska uppger de att sjunkande födslotal i viss mån förbättrar förutsättningarna att ha en barnmorska per födande.

Nästa år utökas regionens förlossningskapacitet ytterligare, när S:t Görans sjukhus nya förlossningsklinik öppnar den 1 april. Den ska klara 2 600 förlossningar per år.

Vi anpassar vår bemanning efter förväntat antal förlossningar.

Fruktsamhetstalet sjunker

28 276 förlossningar var vad man räknade med för 2022. Det ser nu ut att stanna på 27 100.

Inom mödravården har de nu tio procent färre inskrivna jämfört med samma period 2021.

Förlossningsprognosen utgår från antalet kvinnor i barnafödande ålder och fruktsamhetstalet.

Talet tas fram av SCB och är i år 1,60 barn per kvinna i Region Stockholm.

Det har legat på 1,80 under perioden 2000 till 2017.

Enligt SCB:s prognos kommer det långsiktiga fruktsamhetstalet i Sverige att ligga på 1,88.

Källa: Region Stockholm

Fruktsamhet. Färre barn föds än man räknat med.

Fruktsamhet. Färre barn föds än man räknat med.

Mostphotos

Fruktsamhetstalet sjunker – nu föds färre barn i Stockholm

Färre barn än man räknat med föds – underlättar för de hårt pressade förlossningsklinikerna.