Stockholm

Förra året föddes 746 fler barn än Region Stockholms prognosmakare räknat med.

Men i år sjunker antalet födslar.

Uppdraget minskar

Förlossningsklinikerna vid regionens sjukhus får därför ett minskat uppdrag nästa år.

Södersjukhuset går från 7 600 förlossningar till 6 700, Danderyds sjukhus från 6 300 till 5 500 och Karolinska Huddinge justeras ner från 4 800 till 4 200 förlossningar.

Mindre pengar

För klinikerna innebär det en lättnad – men också mindre pengar, eftersom de ersätts per förlossning. Just nu ligger den på 53 585 kronor om allt avlöper normalt.

– Arbetsmiljön på BB Sös förbättras eftersom patientflödet avtar och tempot minskar. Detta uppdrag stämmer bättre överens med våra lokaler och det är mycket positivt. Vi anser nu att vi har en bemanning som matchar kommande års uppdrag, säger verksamhetsområdeschef Maria Sjöstrand.

Lättare rekrytera

Det har länge varit svårt att rekrytera barnmorskor, men trenden har vänt, enligt henne, och BB Sös har nu bara ett fåtal vakanta tjänster.

Kollegan på Danderyds sjukhus, Maria Persson, uppger att de har ett tiotal vakanta tjänster.

Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge saknar i dagsläget 14 barnmorskor.

Bättre arbetsmiljö

Färre förlossningar underlättar också att införa det åtta-punktsprogram som regionen beslutat om. Det kom till efter förra höstens barnmorskekris med massuppsägningar.

555,5 miljoner kronor skjuts till för ändamålet under 2022-2025 och ska bland annat resultera i en barnmorska per födande, möjlighet att arbetsväxla mellan mödravård, förlossning och eftervård samt stärkt stöd till nyutexaminerade barnmorskor.

– I nuläget har vi ”en födande - en barnmorska” vid majoriteten av våra förlossningar. Vi genomför också flera satsningar som till exempel uppdelning av den stora enheten till flera små och seniora barnmorskor som är mentorer för nyanställda, säger Maria Persson.

Danderyds sjukhus. Maria Persson, förlossningschef, menar att de ligger bra till med åttapunktsprogrammet.

Danderyds sjukhus. Maria Persson, förlossningschef, menar att de ligger bra till med åttapunktsprogrammet.

Danderyds sjukhus

På Karolinska uppger de att sjunkande födslotal i viss mån förbättrar förutsättningarna att ha en barnmorska per födande.

Nästa år utökas regionens förlossningskapacitet ytterligare, när S:t Görans sjukhus nya förlossningsklinik öppnar den 1 april. Den ska klara 2 600 förlossningar per år.