PLAN. Det finns en 10–50 procentig risk att det börjar brinna i sikteshögen i Kassmyra när Ragn-Sells går in och forslar bort den, enligt företagets riskanalys. Men det finns också beredskap för att hantera en eventuell brand. Foto: Sacharias Källdén

Så ska Ragn-Sells hantera eventuella bränder i Kassmyra

Tomma lastbilar kör in i Kassmyra, och ut kommer de fulla med skräp. Ett glädjande arbete, menar Bremorabor som Mitt i har pratat med.

  • Publicerad 05:15, 15 dec 2021

I förra veckan började miljöföretaget Ragn-Sells sortera upp bland soporna i Kassmyra, efter att företaget Think Pink lämnat uppskattningsvis 30 000 ton osorterat avfall i flera högar.

En lättnad, menar Bremorabon Karin Swanström.

– Jag ville ju flytta härifrån när det luktade som värst. Vår ventilation är inte den bästa, så stundvis behöver jag ha fönstret öppet. Men när vinden låg på och det brann gick det inte. Men nu när det inte luktar så är det bra, säger hon.

Handlingsplan på plats

Men risken är inte över än.

I ett brev som gått ut till alla som bor i Tumba och Vårsta skriver kommunen att det finns risk att det kan börja lukta illa när man nu går in och börjar gräva i den så kallade sikteshögen.

Efter nyår räknar man med att kunna ta sig an det stora osorterade sopberget. Men när man börjar gräva i de här sophögarna finns det en risk att fler bränder uppstår, och enligt både kommunen och Ragn-Sells finns en beredskapsplan för hur man ska hantera en sådan situation.

– Vi har gjort en regelrätt riskanalys och en handlingsplan för vad vi gör i sådana lägen, och vilka förebyggande åtgärder vi behöver ha på plats för att kunna åtgärda en sådan situation om den inträffar, säger Erik Gustafsson, Ragn-Sells projektledare för arbetet i Kassmyra.

Just nu bedömer Ragn-Sells att det finns en 10–50 procentig risk att brand uppstår i sikteshögen. Om det skulle inträffa kommer man att i första hand försöka kväva branden under sand eller annan massa, likt så man gjort i Kagghamra.

– Vi vill så sent som möjligt behöva släcka med vatten med tanke på att det är ett känsligt område, säger Gustafsson.

När den här tidningen gick till tryck fanns inte en handlingsplan för den stora sophögen. Den ska Ragn-Sells börja forsla bort i början på nästa år, och innan dess ska en handlingsplan vara klar, konstaterar Erik Gustafsson.

Misstro

Men Bremorabon Håkan Holmqvist tror inte på det. Han menar att han knappast känner tilltro till myndigheterna efter den senaste tidens skandaler.

– Jag tror de skiter i vanligt folk överhuvudtaget, och det tycker jag är för dåligt, säger han.

Lättad. När sopberget brann luktade det riktigt illa, berättar Karin Swanström i Bremora. Foto: Albin Tingstedt

Tvivlar. Håkan Holmqvist tror på myndigheternas löften först när han sett resultatet. Foto: Albin Tingstedt