Enligt staden utformas det nya huset på Nathorstvägen för att ansluta till Hammarbykyrkans och studentbostadshuset Hammarbyhemmets arkitektur på ett bra sätt.

Lugnet arkitektur

Sett från Skärmarbrinks t-banestation blir huset fem våningar högt.

Sett från Skärmarbrinks t-banestation blir huset fem våningar högt.

Lugnet arkitektur

Intill det nya souterränghuset finns också planer på en lokal för återvinning som ska få tak med växtlighet, så kallat sedumtak.

Planeringen har pågått sedan sommaren 2021 och nu är planerna ute på samråd med möjlighet för allmänheten att tycka till fram till 15 augusti.