FÖRVANDLING. Kungens kurva ska förvandlas från bilburen handelsplats till en tätbebyggd förstad. Handeln är tänkt att finnas kvar, men området ska byggas ut med bostäder, besöksmål och arbetsplatser. Foto: Sacharias Källdén

Så ska Kungens kurva förvandlas till naturnära förstad

Från landsbygd till handelsplats till en tätbebyggd förstad. Kungens kurva ska förvandlas till ett helt nytt område med uppemot 10 000 nya bostäder. Häng med på en tur till framtiden.

  • Publicerad 16:23, 31 mar 2021

En utflykt till Ikea eller kanske ett biobesök på Heron city? I framtiden kommer Kungens kurva att vara mycket mer än så. Visionen är att området 2050 ska vara en förstad med upp emot 10 000 nya bostäder.

– Det här är den mest utmanande utvecklingsplanen av alla eftersom vi målar upp en bild av en plats som skiljer sig så mycket från hur det ser ut i dag, säger Charlotte Persson, chef för strategiska sektionen på Huddinge kommun.

Kommunpolitiker och företag brukar skryta med att Kungens kurva ihop med Skärholmen är Skandinaviens största handelsplats. Men framtidsplanerna är att områdena tillsammans ska bilda en regional stadskärna.

– Vi försöker skapa en kostym som går att växa in i. Vi tror att Kungens kurva kommer fortsätta att vara en handelsplats, men i komprimerad skala. Därför fyller vi på med bostäder och upplevelser så att det kan utvecklas till en attraktiv förstad, säger Charlotte Persson.

Ska byggas ihop med Skärholmen

Just nu finns en utvecklingsplan som är ute på samråd till den 15 april. Den visar hur området kan utvecklas fram till 2050.

Ett av målen med planen är att bygga ihop Kungens kurva med Skärholmen. Framför allt är det Spårväg Syd och gång- och cykelvägar som kommer att koppla ihop stadsdelarna.

– Vägen är ju där som en barriär, det går inte att komma runt. Det finns tankar om en överdäckning av motorvägen, men vi tror att den ligger ännu längre fram i tiden. Det är väldigt dyrt, säger Charlotte Persson.

I visionen utgörs områdets ryggrad av Kollektivtrafikboulevarden som följer Spårväg syds dragning genom området. Bebyggelsen kommer att vara som tätast kring boulevarden, Kungens kurvaleden och Dialoggatan.

I de norra och södra delarna blir det mer verksamheter, medan det blir flest bostäder i de östra delarna. Bebyggelsen blir mindre tät där Kungens kurva möter Segeltorp och Gömmarens naturreservat.

Bilfritt centrum

I planen föreslås att naturreservatet naggas i kanten, samtidigt som entrén till reservatet ska bli tydligare. Det kommer också att bli flera parker i området. Framför Ikea, i anslutning till gångtunneln som kopplar samman området med Skärholmen skapas ett grönt rum och mötesplats.

De mest centrala delarna blir en bilfri zon med gågator.

Det föreslås också att man bygger så kallade mobilitetshubbar, där man kan parkera bilen, hyra lastcykel eller hämta en poolbil.

– Man ska fortfarande kunna ta bilen till Kungens kurva, parkera den där och sedan promenera mellan olika utbud, säger Charlotte Persson.

Hubbar kan vara flexibla över tid och fylla olika funktioner. Charlotte Persson menar att det är viktigt att bygga in flexibilitet, i stället för att skapa strukturer som inte går att förändra.

Det är svårt att veta hur samhället ser ut och hur vi lever om 30 år. Varför gör man en sådan här utvecklingsplan?

– För att skapa miljöer som blir bra för människor på lång sikt. Gör man delar var för sig utan att se hur de hänger ihop finns en risk att de sedan inte gör det.

Bostäder mellan Ikea och Heron city

Flera detaljplanearbeten pågår i Kungens kurva och området runt omkring.

Centralt i Kungens kurva, mellan Ikea och Heron city pågår detaljplanearbete för bland annat fastigheten Diametern. Planprogrammet föreslår 3 500 bostäder, skola och ett flertal förskolor.

Den preliminära tidplanen för utbyggnad av hela området är att det kan vara helt utbyggt fram till år 2040.

Visa merVisa mindre

Så fick Kungens kurva sitt namn

Det var den 28 september 1946 som kung Gustav V:s bil sladdade ner i diket, på väg hem till slottet från en jakt på Tullgarn. Alla i bilen klarade sig oskadda och kungen ska inte ens ha blivit blöt om fötterna när han klev ur bilen.

1953 fick Södertäljevägen motorvägsstandard. Två Esso-bensinstationer byggdes på var sin sida om vägen och namnet Kungens kurva dök upp igen och blev vedertaget.