Längs med Huddingevägen växer en stor byggnad fram strax norr om Regulatorbron och Flemingsbergs pendeltågstation.

Det är Kungliga Operans och Dramatens ateljéer och verkstäder som håller på att byggas. Förra våren togs första spadtaget.

– Det beräknas vara klart nästa sommar, säger Oskar Scheibe, exploateringsingenjör på Huddinge kommun.

Kommunen har även planlagt för en till byggnad intill Operans och Dramatens lokaler. Här är det inte bestämt vad det ska bli än, men detaljplanen möjliggör för bland annat gymnasieskola, högskola, sporthall eller parkeringsgarage.

– Fabege har förtur på att få göra affär med kommunen gällande den här marken. Men först vill vi se att förutsättningarna i området är rätt. Bland annat kommer Tvärförbindelse Södertörn byggas. Trafikverket kommer då behöva rätt stora ytor för etableringar under vägbygget, säger Oskar Scheibe.

Kika in bakom kulisserna! Runt om nybygget finns små titthål där du kan se hur huset växer fram i realtid. I framtiden kan det bli visningar där man får se hur en teaterproduktion blir till.

Kika in bakom kulisserna! Runt om nybygget finns små titthål där du kan se hur huset växer fram i realtid. I framtiden kan det bli visningar där man får se hur en teaterproduktion blir till.

Pernilla Fagerström

Flemingsberg ska bindas ihop

Parallellt pågår också planeringen av det som ska bli stadscentrum. I skisserna för det här området ingår ett bland annat ett 33-våningshus.

– Tyngdpunkten ligger på kontor. Det kommer att bli affärer i bottenplanen och ett centralt torg som blir vardagsrummet i stadsdelen. Kring det blir det olika former av service och kulturella näringar, säger Heléne Hjerdin, projektchef för Flemingsbergsdalen.

Tanken är att detaljplanen för stadscentrumet ska gå ut på samråd i början av nästa år. Det är då man som invånare har chans att tycka till om planerna.

Visionen för Flemingsbergsdalen är att det ska bli en ny regional kärna.

– De flesta arbetsplatserna finns norr om stan samtidigt som människor bor söder om stan. För att skapa hållbara resor vill vi skapa arbetsplatser söder om stan och Flemingsberg är en utmärkt lokalisering, säger Heléne Hjerdin.

Planen är också att binda ihop olika delar av Flemingsberg.

– I dag är det ganska uppdelat i olika kluster mellan bostäderna, campus, sjukhuset och stationen. Vi vill göra det enklare och mer naturligt att röra sig mellan de olika områdena.

Vad tycker du om utbyggnaden av Flemingsbergsdalen?

Pernilla Fagerström

Nathalie Bäck, 38, Solgård:

"Jag kände inte till planerna, men rent spontant så låter det absolut kul. Samtidigt kommer det ju bli väldigt mycket folk, det är inte alltid positivt. Huddinge centrum är inte så skojigt, blir det ett bättre centrum här kommer säkert Huddinge centrum att dö ut till slut. Men det är bra om det blir fler butiker här."Nathalie Bäck, 38, Solgård: Jag kände inte till planerna, men rent spontant så låter det absolut kul. Samtidigt kommer det ju bli väldigt mycket folk, det är inte alltid positivt. Huddinge centrum är inte så skojigt, blir det ett bättre centrum här kommer säkert Huddinge centrum att dö ut till slut. Men det är bra om det blir fler butiker här."

Pernilla Fagerström

Yekete Said, 45, Flemingsberg:

– Jag har bott här länge, de bygger hela tiden. Jag tycker att det är bra. Det är bra att allt finns nära, nu finns till exempel både Lidl och Maxi här. Det vore bra om det blir fler restauranger, det finns inte så många här. Om det blir fler butiker och arbetsplatser behöver man inte åka iväg.

Pernilla Fagerström

Anders Mårtensson, 52, Visättra:

– Jag är helt emot det. Om de inte låtit husen vara mer än 10 våningar vore det okej, nu kommer det att täcka min solnedgång. Att de bygger själva området är helt okej, eftersom det bara förslummas. Här var ju bara en stor p-plats tidigare. Det är bra att man bygger, men håll det på ett ställe och förtäta inte upp mot de gamla områdena. Nu vill de ju ta bort varenda träddunge. Jag flyttade hit för naturen."