FN-lag. Barnperspektivet är lag när kommuner ska ta beslut. Foto: Sacharias Källdén

Så ska beslut grunda sig på barns bästa

Barns bästa är numera lag – Solna ska nu jobba mer strukturerat med perspektivet. – Det här är något som hela kommunsverige tittar på just nu, säger Marianne Damström Gereben (L).

  • Publicerad 11:12, 22 okt 2021

Från och med 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barn ska ges möjlighet att komma till tals inför beslut som rör dem och att kommuners beslut ska se till barnens bästa. Det handlar alltså inte bara om frågor som rör skolan, utan kan också ha att göra med beslut om tillexempel stadsmiljö eller kultur.

Nu ska Solna jobba mer strukturerat med barnkonsekvensanalyser efter en initiativ från det blågröna styret.

– Det här är något som hela kommunsverige tittar på just nu, när och hur vi ska göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. Barnkonventionen som den är skriven är väldigt allmänt hållen. Jag hoppas att vi kan komma fram till någon slags checklista som hjälper oss att jobba strukturerat, säger kommunalrådet Marianne Damström Gereben (L).

Domstol upphävde beslut

Så sent som i somras kom en uppmärksammad dom från förvaltningsrätten som hävde Solnas beslut om ny så kallad stadieindelning i skolan i samband med nedläggningen av Skytteholms mellan- och högstadium.

Orsaken var just att staden enligt domstolen inte tagit beslutet i enlighet med lagen om FN:s barnkonvention.