Storvretsvägen och järnvägen går som en skiljelinje mellan Skogås och Trångsund. På sina ställen flyter områdena ihop – men det finns också tydliga barriärer och människor rör sig inte så mycket mellan dem.

– Ryktet har alltid varit att Trångsund skulle vara lite finare än Skogås, säger Kristina Boström, som bott i Skogås i över 40 år och stortrivs.

Det är stora socioekonomiska skillnader mellan områdena. Skogås är med på polisens lista över utsatta områden, medan bara 1 procent av barnen i Trångsund växer upp i en familj med låg inkomst. Men nu finns en vision om att områdena ska växa samman.

Kommunen har tagit fram ett förslag till utvecklingsplan för hur Skogås och Trångsund ska utvecklas fram till 2050. Fram till februari har invånarna chans att tycka till. I förra veckan var det öppet hus där planerna presenterades.

– Många tycker väldigt mycket om sitt område, och att det är spännande hur området kan utvecklas och är nyfikna på planerna, säger Emil Högberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Fler mötesplatser

I visionen ingår bland annat 4 500 nya bostäder, nya skolor och förskolor, gång- och cykelvägar. Det är framför allt i de centrumnära delarna som förtätningen ska ske. Parkerna ska länkas samman som ett grönt stråk och det ska bli bättre rekreationsmöjligheter nära där människor bor.

Dessutom finns en tydlig ambition att bryta barriärer och länka samman områdena.

– Österleden och Storvretsvägen är breda och upplevs som ganska svåra att ta sig över. Om man tillför bebyggelse utmed vägen och integrerar den med en gång- och cykelväg kan man skapa ett tydligare stadsrum som bidrar till att knyta ihop området, säger Gabriel Traneborn, samhällsplanerare.

Tanken är att områdena blir mer sammanhängande om det skapas mer levande miljöer längs kopplingarna mellan områdena.

– Det vore bra om exempelvis Storvretsvägen blir mer levande med ny bebyggelse, mer utrymme för gående och cyklister, fler sittplatser och allra helst butiker och uteserveringar, säger Emil Högberg.

Att stärka de fysiska kopplingarna innebär inte att de socioekonomiska skillnaderna försvinner. Däremot kan det bidra till att öka rörelsen mellan platserna vilket i sin tur kan bryta bostadssegregation, står det i utvecklingsplanen.

– Vi behöver fler gemensamma mötesplatser, bättre kopplingar både mellan Skogås och Trångsund och mellan västra och östra Skogås. Och det behövs mer blandad bebyggelse, säger Emil Högberg.

Vad skulle få dig att vara i Skogås/Trångsund oftare?