Göteborg

Hur förberedd är staden att ställa om?

– Vi har arbetat med frågan länge och försökt inspirera andra. Samtidigt ser vi att många bitar behöver falla på plats under året. Jag tror att lagen är ett bra verktyg för att skapa förutsättningar för aktörer att komma in på marknaden med lösningar och hjälpa aktörer av olika slag att ställa om. Det i sin tur leder troligtvis till en snabbare omställning än utan lagen. Vi planerar under året att försöka genomföra ytterligare tester och framförallt sprida information som jag tror är viktigt i detta läget.

Filip Eklund, hållbarhetsutvecklare på Göteborg & Co.

Filip Eklund, hållbarhetsutvecklare på Göteborg & Co.

Göteborg & co

Ni har samarbetat med Panter – har ni testat några andra alternativ?

– Genom åren har vi testat ett antal olika typer av lösningar för att minska flergångsmaterial, som att bara använda second hand-porslin. Andra innefattar att skapa olika system för pant. Men det är kul att nya aktörer ploppar upp på marknaden som vill hjälpa evenemangen att bli av med engångsmaterial. Det hjälper oss som destination att bli mer hållbara.

Vad krävs för en lyckad omställning?

– Jag tror det är viktigt att alla krokar arm och stöttar varandra i frågan, oavsett vilken typ av aktör man är. Det finns ett antal utmaningar som troligtvis alla står inför. För att klara dem tror jag alla gynnas av samverkan. Tiden är helt klart en viktiga faktor här. Att våga börja testa. Först då kan man utvärdera och förbättra.