Tisdagsmorgonens stora nyhet, att SL och Stockholms stad gräver ner stridsyxan i Slussenbråket, kom som en överraskning för alla utanför en liten, invigd krets.

Enligt politiker på båda sidorna av staketet hade intensiva förhandlingar pågått i flera veckor. Detta samtidigt som ett bråk mellan tjänstemän spelades upp inför öppen ridå där både staden och SL såg ut att utmana varandra om vem som kunde gå längst. Till sist blandade sig infrastrukturministern i konflikten och kallade till sig både regionen och stadens högsta politiker.

Åsikterna går isär hur avgörande regeringens inblandning var för processen. Att regionen i fredags stämde staden i tingsrätten var ytterligare en pusselbit för att komma vidare, enligt SL.

Regionrådet är självkritiskt

Klart är i alla fall att man nått en temporär lösning: en särskild arbetsgrupp som innan 7 oktober ska hitta en väg framåt för cykelbron.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) är nöjd att förvaltningarna kunnat lösa ut frågan tillsammans.

Varför lät ni det gå så här långt innan parterna kunde komma överens?

– Det är en fråga vi får titta närmare på i efterhand. Vi måste titta på vad som kan göras bättre för att inte hamna i ett så här tidskritiskt läge igen.

Men han understryker att det hela tiden varit kontakt mellan politikerna för att underlätta processen.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd

Anton Fendert (MP), trafikregionråd

Petter Beckman

Förstår att det är svårt att förstå

Anders Österberg (S) är ordförande i exploateringsnämnden. Även han poängterar att det hela tiden funnit en dialog och process mellan region och Stockholms stad.

Att det är först nu stad och region nått samsyn beror på att man behövt gå igenom frågor som rör juridik, teknik, geologi, ekonomi och säkerhet, menar han.

– Jag har full förståelse för att diskussionerna utifrån kan verka väldigt svårförståeliga. Ser man den hela bilden så är det komplext och därför är vi också glada att kunna presentera den här nystarten.

Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Emma Löf Hagström

Fördröjningen räknas tills dags dato ha kostat 25–30 miljoner kronor och mer lär det bli då man räknar med att förseningar kostar en miljon om dagen.

– Det är allvarligt. Till sist blir detta en en fråga mellan den upphandlade entreprenören och Stockholms stad att lösa.

Hur påverkar det här förtroendet för er majoritet?

– Jag tror att stockholmare vill att vi ska göra klart Slussen och förstår att det är ett komplext projekt. Det är alltid så med byggprojekt, det är stökigt och lite rörigt, men sedan när det blir klart kommer bli fantastiskt bra.

Kommer arbetsgruppen ha en lösning 7 oktober?

–Vi har förutsättningar för att komma fram till en lösning för att gång- och cykelbron ska kunna byggas. Nu får vi låta arbetsgruppen arbeta på i lugn och ro.

Liberalerna: Onödig oro

Kritiken från oppositionspartierna i både regionen och Stockholms stad har varit hård.

– Det är obegripligt att det kunde ta så lång tid innan de började samarbeta. Det här har både gett ökade kostnader för staden och skapat oro helt i onödan hos alla stockholmare som är beroende av kollektivtrafiken varje dag, kommenterar oppositionsborgarrådet Jan Jönsson (L).

Vapenvila: Inget stopp i tunnelbanan trots allt

Staden och SL är överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att bygga gång- och cykelbron. Det innebär att provpålningen på fredag stoppas. Men det kan bli trafikstörningar ändå, meddelar SL.

I arbetsgruppen som tillsätts kommer personer från trafikförvaltningen i regionen respektive stadens exploateringskontor att ingå. Arbetet ska ledas av en oberoende person.

Även den juridiska processen, där SL stämt staden avslutas i och med det nya avtalet. Det skriver SL i ett pressmeddelande.

Så blir det med bron

Senast den 7 oktober ska gruppen redovisa ett förslag om hur gång- och cykelbron kan byggas med så lite negativ påverkan på kollektivtrafiken som möjligt.

Det innebär att stoppet i tunnelbanetrafiken under kommande helg uteblir. Men SL varskor om att det ändå kan bli vissa trafikstörningar i form av inställda avgångar och kortade turer.

– MTR som kör tunnelbanan hade planerat arbetspassen efter att det skulle bli en avstängning och det är inte helt enkelt att kasta tillbaka det, säger Claes Keisu på SL:s pressavdelning.

Normal tidtabell

Normal tidtabell kommer ändå att gälla. De störningar som eventuellt uppstår på fredagen kommer att hanteras av trafikledningen, på samma sätt som vid andra störningar.

– Vi kommer att försöka lösa det, säger Claes Keisu.

Kostat miljonbelopp

Förseningen inte bara kostat Slussenprojektet i tid, utan även i pengar. Entreprenören skulle påbörjat arbete med gång- och cykelbron 31 juli, men det sköts upp till 28 augusti.

Från 1 september uppskattas kostnaden av att ha en entreprenör redo, som inte kan arbeta, till en miljon kronor om dagen.

– Det ger en total kostnad på 25–30 miljoner kronor, fram till idag. Det inkluderar projektets totala kostnad, inte bara entreprenadkostnad, skriver Eva Rosman, kommunikationschef på Projekt Slussen, i ett mejl.

Det blir inget stopp i tunnelbanan på fredag.

Det blir inget stopp i tunnelbanan på fredag.

Johan Thornton

Vapenvila mellan SL och staden

SL och staden överens: Tillsätter arbetsgrupp ✔ Så blir det med bygget