I arbetsgruppen som tillsätts kommer personer från trafikförvaltningen i regionen respektive stadens exploateringskontor att ingå. Arbetet ska ledas av en oberoende person.

Även den juridiska processen, där SL stämt staden avslutas i och med det nya avtalet. Det skriver SL i ett pressmeddelande.

Så blir det med bron

Senast den 7 oktober ska gruppen redovisa ett förslag om hur gång- och cykelbron kan byggas med så lite negativ påverkan på kollektivtrafiken som möjligt.

Det innebär att stoppet i tunnelbanetrafiken under kommande helg uteblir. Men SL varskor om att det ändå kan bli vissa trafikstörningar i form av inställda avgångar och kortade turer.

– MTR som kör tunnelbanan hade planerat arbetspassen efter att det skulle bli en avstängning och det är inte helt enkelt att kasta tillbaka det, säger Claes Keisu på SL:s pressavdelning.

Normal tidtabell

Normal tidtabell kommer ändå att gälla. De störningar som eventuellt uppstår på fredagen kommer att hanteras av trafikledningen, på samma sätt som vid andra störningar.

– Vi kommer att försöka lösa det, säger Claes Keisu.

Kostat miljonbelopp

Förseningen inte bara kostat Slussenprojektet i tid, utan även i pengar. Entreprenören skulle påbörjat arbete med gång- och cykelbron 31 juli, men det sköts upp till 28 augusti.

Från 1 september uppskattas kostnaden av att ha en entreprenör redo, som inte kan arbeta, till en miljon kronor om dagen.

– Det ger en total kostnad på 25–30 miljoner kronor, fram till idag. Det inkluderar projektets totala kostnad, inte bara entreprenadkostnad, skriver Eva Rosman, kommunikationschef på Projekt Slussen, i ett mejl.