Återkommande störningar i kollektivtrafiken kan leda till att resenärer som har tillgång till andra färdmedel väljer bort att åka kollektivt. Chiara Vitrano är forskare hos Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI och K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Hon har bland annat forskat på hur människor påverkas av upprepade ­förseningar och inställda tåg.

– Inom forskningen brukar vi tala om att det finns ”captive users”, alltså grupper av människor som är beroende av kollektivtrafiken. Denna grupp kännetecknas av personer med lägre socioekonomiska resurser. Detta framkom tydligt under covid-19-pandemin, säger hon.

Lättare för välbeställda

En svensk studie visar att de med en högre socioekonomisk status under pandemin slutade att åka kollektivt till en högre grad jämfört med de med lägre status. Det här betyder att gruppen som hade ett val att arbeta hemifrån eller använda andra transportmedel fick det bättre.

Chiara Vitrano berättar också att de resenärer som inte har några andra alternativ än kollektivtrafiken använder strategier som kommer med ”ytterligare utmaningar” vid störningar och förseningar.

– De kanske bestämmer sig för att lägga mer tid på sin pendling än vad man gör normalt.

Vitrano framhåller även att de resenärer som inte kan välja andra färdmedel i värsta fall ger upp att resa till sådant som är viktigt för ens liv och välbefinnande.

– Man avstår från att resa till aktiviteter som man mår bra av och kanske även jobb- eller utbildningsmöjligheter.

Digital fattigdom

Även tillgången till information är viktigt för hur vi hanterar förseningar eller inställda tåg.

– Om kollektivtrafiken är vårt enda alternativ måste vi veta vilka våra alternativ är för att nå vårt resmål. I detta avseende är det mycket viktigt att hålla digital fattigdom i åtanke.

Alla har inte en smart telefon med direkt tillgång till den senaste informationen, därför menar Chiara Vitrano att trafikinformationen från bolagen inte bara kan vara digital.

– Personal på stationer och ombord på bussar och tåg är viktig, även för aspekter som rör säkerhet- och tillgänglighet.

Här nämner hon även betydelse av högtalarutrop, informationsskyltar och liknande.

Fyra decennier av pendlarelände

Långa sommarstängningar av pendeltågstrafiken. Reducerad trafik när vardagen börjar återgå till det vanliga. Hur länge orkar de boende längs med Mälarbanan? En med lång erfarenhet av att pendla är Lotta Lindström i Kungsängen.

– Vad har jag för alternativ?

SL är tillbaka med ordinarie tidtabell sedan den 21 augusti. Knappt hade Upplands-Broborna hunnit dra en lättnadens suck att Mälarbanan öppnat efter den sedvanliga sommarstängningen innan nästa prövning gjorde sig gällande.

Den reducerade trafiken från våren följer med även in i höstens tidtabell. Tio procent färre avgångar skulle bli fortsatt vardag för pendelns resenärer.

Förutsägbarhet i fokus

Fokuset nu var att skapa förutsägbarhet. Tågen som man ser i reseplaneraren ska gå. Situationen förvärrades dock snabbt. Mitt i kunde den sista augusti berätta att MTR inte klarar av att leverera på detta mål. Till sin personal skrev man:

”Tyvärr ser vi att en tioprocentig minskning av trafik inte kommer räcka till för att nå vårt mål att leverera en pålitlig och stabil pendeltågstrafik”, stod det i utskicket till personalen.

Lotta Lindström har varit en pendlare så länge hon kan minnas.

Lotta Lindström har varit en pendlare så länge hon kan minnas.

Mikael Andersson

– Vi har försökt nå upp till 90 procent, men ser att vi inte kommer fram. Vi gör det här för att undvika att ställa in tåg med kort varsel, sa Niklas Ekström, kommunikationsansvarig för MTR Pendeltågen, till Mitt i i samband med att detta blev känt.

Prio där många reser

Vid tidtabellsskiftet den 21 augusti kungjorde SL samtidigt att avgångar och tider med många resenärer skulle prioriteras. Däribland Stockholm–Södertälje, Stockholm–Märsta/Uppsala. Däremot så utgår linjen mellan Bro och Tumba helt i den nya tidtabellen.

Den sistnämnda linjen bjuder i regel på fem morgonavgångar och åtta stycken på eftermiddag och kväll.

MTR bekräftade den sista augusti för Mitt i att de bara kommer att köra 80 procent av pendeltågtrafiken i höst.

MTR bekräftade den sista augusti för Mitt i att de bara kommer att köra 80 procent av pendeltågtrafiken i höst.

Angie Gray

Hur har ni resonerat då Bro-Tumba ställts in helt?

– Linje 44 har vi dragit in för att det är en förstärkningslinje och vi behöver anpassa trafiken efter den personalbrist som råder hos MTR vilket har lett till reducerad trafik under hösten, säger Natalie Nordenswan, presskommunikatör, SL.

Med Mälarbanans återkommande sommarstängning, reducerad trafik och Bro–Tumba som ställs in helt, ser SL en risk att invånarna väljer bort kollektivtrafiken i denna delen av länet?

– Det är en utmaning när kollektivtrafiken inte fungerar och påverkar våra resenärers möjlighet att planera sin vardag. Resor till och från skola, arbete och fritidsaktiviteter till exempel. Vi är medvetna om neddragningar i trafiken skadar SL:s varumärke. 

Samtidigt på Kungsängens station

Men hur påverkar egentligen det här invånarna som litar på att kunna ta sig till och från Upplands-Bro oavsett om de ska till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteter? Finns det en dag då tålamodet tar slut?

På stationen i Kungsängen står Lotta Lindström. Hon är mångårig pendlare och har bott i Kungsängen sedan 1990.

Att ta sig till och från jobbet som studie- och yrkesvägledare i Salem på andra sidan Stockholm är en utmaning. I regel går detta bra. Men Lotta är luttrad i fråga om att uppleva förseningar.

Stockholmare som färdas med pendeltågen har det fortsatt tufft.

Stockholmare som färdas med pendeltågen har det fortsatt tufft.

MTR / Pressbild

Under perioden 2000–2018 skrev Lotta Lindström alltid upp hur mycket hon blev försenad. När hon summerade tidsperioden hade hon suttit i förseningar i 485 timmar.

Ett par år senare slutade hon att skriva upp förseningstimmarna. Hur mycket det skulle röra sig om fram till idag har hon svårt att uppskatta.

Men Lotta berättar trots detta med ett leende att hon under en period i sitt yrkesliv åkte ännu längre än vad hon gör just nu. Då gick resan hela vägen till Södertälje.

MTR får betala viten till SL för utebliven planerad trafik. Hittills i år ligger den summan på 95 miljoner kronor.

MTR får betala viten till SL för utebliven planerad trafik. Hittills i år ligger den summan på 95 miljoner kronor.

Tom M Kronestedt

Hur många år har du varit en aktiv pendlare på det här sättet?

– Oj. Det har jag väl varit i stort sett sedan 20-årsåldern. Så jag menar, det är snart ett helt liv. Minst 40 år.

När vi pratar om vilka förändringar hon sett genom åren av resande uppehåller sig Lotta kring då tågen står still eller inte kommer. Lotta försöker överrösta ett passerande SJ-tåg och beskriver det som att man i högre grad är utelämnad till sig själv i fråga om att hitta "alternativa resvägar". Förr om åren anser hon att det i högre grad både kom och sattes in ersättningstrafik om detta behövdes.

SL beskriver att höstens pendeltågstrafik ska bli mer förutsägbar för er resenärer, samtidigt drar man in trafik, vad tänker du kring det?

– Ska de plötsligt bli ärliga i sin kommunikation, säger Lotta och skrattar högt.

Förändringarna i tidtabellen beskriver hon som "ett hån". I synnerhet för alla de Stockholmare som bor längs med Mälarbanan.

– Dessutom tycker jag att det klingar illa när det gäller klimatsmarta sätt att resa på. Det går ju inte bara att satsa på vissa linjer och andra inte.

Lotta på Kungsängens station.

Lotta på Kungsängens station.

Mikael Andersson

Lotta Lindström tänker varken flytta från kommunen eller ta körkort. Hon tycks mitt i all utmaning ta det hela med ro.

– Vad har jag för alternativ?

Innan vi skiljs åt lyfter Lotta behovet av att få flera etablerade kollektivtrafikvägar ut ur kommunen – inte färre.

Buss 554 hänger fortsatt löst

Den enda bussen som lämnar kommunen är i nuläget buss 554 som trafikerar Råby–Kista centrum under morgontimmarna och på kvällen. Denna är dessutom på listan över busslinjer som regionen överväger att lägga ner. Beslut i den frågan väntas senare i år.

Det finns dock en förbättring i sikte vad det gäller pendeltågstrafiken, denna stavas flera lokförare. 80 nya lokförare utbildas för att köra pendeltågen i Stockholm, dessa väntas examineras nu under hösten.

Då förare väl är utbildade ska de skolas in i SL-trafiken och lära sig linjerna. 

Mitt i har ställt frågan till SL när man uppskattar att pendeltågstrafiken åter ska kunna gå som normalt. SL svarar att förhoppningen är att kunna "skala upp" pendeltågstrafiken efter den 31 oktober, i vilken omfattning framgår dock inte.

Vi är medvetna om neddragningar i trafiken skadar SL:s varumärke

Inställda avgångar på linje 43 under 2023

Under 2023 så har fram tills juni 24 419 turer med pendeltåget ställts in enligt SL:s egen trafikrapport.

Av dessa berör cirka 3 000 avgångar linje 43. 

1 600 av dessa utgjorde inställda tåg och 1 400 inställda delsträckor för Linje 43.

Orsaken till inställda avgångar kan ha en rad orsaker: vagnfel, spårfel, yttre omständigheter, infrastruktur, spårspring och beslut av polis.

Källa: SL:s trafiksmätningsrapport för juli 2023

Lotta på Kungsängens station.

Lotta på Kungsängens station.

Mikael Andersson

Fyra decennier av pendlarelände

Sommarstängd Mälarbanan, reducerad tidtabell och inställda linjer