När Boplats gör bokslut över fjolåret har den genomsnittliga kötiden ökat något jämfört med året innan. År 2022 låg den på 6,5 år jämfört med 6,4 år 2021 och 6,6 år för 2020.  

Det är alltså fortfarande långa kötider som varierar med område.  

För en bostad i Centrum och Majorna-Linné i Göteborg är väntetiden nära nio och ett halvt år. Toppar bland primärområden är Olivedal och Haga med 13 år. Medan en bostad i Flatås i Västra Frölunda i genomsnitt har en kötid på knappt tre år.   

Boplats i siffror. Göteborg, januari - december 2022, genomsnittliga kötider.

Boplats i siffror. Göteborg, januari - december 2022, genomsnittliga kötider.

Boplats

Kortare kö för nya bostäder

Boplats uppger att nyproducerade lägenheter med en högre hyresnivå ofta har kortare kötider:  

“Under 2022 gick sju nyproducerade lägenheter till sökande med noll ködagar, och 120 nya bostäder till sökande med mindre än ett års kötid. Genomsnittet för nyproducerade lägenheter låg på 4,4 år.”  

Men även storleken har stor betydelse. En bostad med fem rum och kök har över tio års kötid medan ettorna ligger på fem år.