TRYGGHETSVANDRING. Peyman Rezapour, Väsbyhems sociala hållbarhetschef, Ulf Johansson, Brf Terrassens vice ordförande, områdespolis Rille och Emma Rauf Otworowski, brottsförebyggande strateg på Upplands Väsby kommun. Foto: Karin Göransson

Så kan Hassel och Sigma bli tryggare

Hasselskogen – Väsbyskogen – Apoteksskogen – Sigma. Det var rutten för förra veckans trygghetsvandring med Tryggare Väsby, som inventerar vad som behöver göras i respektive område.

  • Publicerad 13:28, 30 mar 2021

Syftet är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas.

I somras bildades föreningen Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan. Föreningen har riktat in sig på tre områden som kan upplevas som otrygga i Väsby: centrala Väsby, stationsområdet och Sigma.

– Syftet är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas, samt vad vi vill ta tillvara och förstärka. Det är ett sätt att arbeta med närmiljön i bostadsområdena ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv, säger Karin Göransson, verksamhetschef på Tryggare Väsby.

Deltagare var Tryggare Väsbys medlemmar Brf Terrassen och Väsbyhem med ett par boende, samt brottsförebyggare från Upplands Väsby kommun, kommunpolis och områdespolis.

– Den här gången var vi tvungna att hålla ned antalet deltagare så mycket som möjligt i och med rådande covidrestriktioner.

Startskottet gick vid Hasselskogen, där man noterade att Hasselskogen var fint gallrad, röjd och tydligt skyltad inför kommande vår och sommar.

Röjt växtlighet

Brf Terrassen hade också sett till att röja växtligheten mot Hasselskogen där boende tidigare upplevt en otrygghet. Detta har enligt Karin Göransson gett resultat och otryggheten har gått ned i ett bostadsområde som överlag är väl omhändertaget.

Vandringen fortsatte via Apoteksskogen ned till Sigma.

– En del klotter återfanns på bland annat elskåp, men generellt var underhållet gott. Belysningen var genomgående fungerande med rätt sorts lampor, men på några platser kan den förbättras och kanske framför allt synkas tidsmässigt, säger Karin Göransson.

Trygghetsvandring

En trygghetsvandring är en inventering av utemiljön.

Syftet är att ta reda på vad i den yttre miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas, samt vad man vill ta tillvara och förstärka.

Det är ett konkret arbete med bostadsområden ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.

En protokollförare dokumenterar och samlar ihop det som uppmärksammas och skickar efter vandringen ut ett gemensamt protokoll

Källa: Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan

Visa merVisa mindre