Rätt respektive fel. Solna var först ut med fasta stationer och särskilda elsparkcykelavtal. Situationen har förbättrats, anser staden. Foto: Anna Wachenfeldt/Bosse Andersson

Så har Solnas regler för elsparkcyklar fungerat

Sex veckor med nya elsparkscykelsystemet – hur har det gått? Ganska bra, enligt staden. Men felparkerade fordon fortsätter att irritera Solnabor.

  • Publicerad 06:13, 15 nov 2021

Det kan finnas otydliga avgränsningar som behöver justeras.

Det var en stolt kommunledning som proklamerade nyheten före sommaren.

Solna hade som första kommun tecknat avtal med ett elsparkcykelföretag som förbundit sig att både betala för att få stå på stadens mark, och att hålla sig till de särskilda parkeringssstationer som staden pekat ut.

I avtalet finns också avgifter reglerade, som betyder att Solna kan debitera företaget för felparkerade cyklar som måste flyttas.

Limes elsparkcyklar rullade in i staden den 25 september.

"Skogstokig placering"

I sociala medier har det sedan dess postats bilder på elsparkcyklar på gräsmattor och gångvägar. Bosse Andersson bor i Järvastaden och är inte helt nöjd med den uppställningsplats som dykt upp utanför deras entré.

Allt som oftast blockeras ingången av elsparkcyklar, ibland står de i föreningens cykelställ.

– Placeringen är skogstokig, anser Bosse.

När Mitt i Solna frågar staden om läget på elsparkcykelfronten låter det mer positivt, överlag efterföljs avtalet.

Enligt tekniska förvaltningen har 47 ärenden om felparkerade elsparkcyklar rapporterats in till staden (27 september-1 november).

17 fordon har flyttats, vilket Lime kommer att debiteras för.

Att glappet är så stort mellan felanmälningar och flyttar uppges bero på att många Solnabor själva rest slängda fordon och ställt dem på rätt plats.

Kan justeras med tiden

Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C) säger att det trots allt funkar bättre nu än innan avtalet kom på plats.

– Men det förekommer en del felparkeringar, det har jag själv sett.

Vad gäller uppställningsplatsen hos Bosse i Järvastaden, menar Magnus Persson att man kan behöva skruva på placeringen av vissa stationer.

– Det kan finnas otydliga avgränsningar som behöver justeras. Upplägget är fortfarande nytt och inte slututvärderat – vi kommer säkerligen att behöva trimma systemet efter hand.

Under produktion av denna artikel kontaktades Bosse av Solna stad som bad om ursäkt för parkeringsstrulet i Järvastaden. Staden har för avsikt att flytta denna station i vår.

Finns på 50 platser

De företag som hyr ut elsparkcyklar i Solna måste ha avtal med staden. Lime är det enda företag som nappat hittills.

Cyklarna får parkeras på 50 uppställningsplatser som pekats ut över hela kommunen.

Det kostar 300 kronor per dygn för ett företag som vill verka i Solna, knappt 110 000 kronor per år.Summan berättigar fyra fordon per uppställningsplats, alltså uppåt 200 fordon.

Felparkerade cyklar kan flyttas, för det ska företaget debiteras 300-500 kronor.

Källa: Solna stad

Visa merVisa mindre