Foto: Mostphotos / Stockholms Stad

Så här ska Stockholm snöröjas

Den första snön har fallit över Stockholm i vinter och snöröjningssäsongen 2021/2022 har dragit igång. Det här är vad som prioriteras.

  • Publicerad 07:15, 3 dec 2021

Trafikkontoret har haft beredskap för vinterväghållning sedan 15 oktober och har varit ute och halkbekämpat med salt och sand många gånger de senaste veckorna.

– Nu är även snöröjningen igång, säger Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Snöröjningen i Stockholm sker enligt en särskild prioriteringsplan, när det fallit tillräckligt med snö. Entreprenörerna som anlitas har en viss tid på sig att bli färdiga. Hur lång tid beror på vilken prioriteringsklass olika vägar och gator har.

– Ofta varierar tidpunkten för när startkriterierna är uppfyllda mellan olika stadsdelar. Därför börjar vi tidigast där det blir mest snö först, men samma startkriterier gäller i hela staden, säger Malinda Flodman.

Under torsdagen var det gångbanorna på västra Södermalm och på Norrmalm som först uppnådde startikriteriet. Blötsnö och modd är tyngre än lös snö, därför börjar man snöröja blötsnö tidigare än lössnö.

Så här fungerar prioriteringen

Så här mycket ska det snöa för att snöröjning ska påbörjas

Trottoarer, gång- och cykelbanor: Blötsnö/modd 1-1,5 cm Lös snö 2-3 cm

Vägar/gator (körbana): Blötsnö/modd 2-2,5 cm Lös snö 4-5 cm

Trafikleder: Blötsnö/modd 1 cm Lös snö 2 cm

Visa merVisa mindre

Så här prioriteras gatorna i Stockholm. Foto: Stockholms Stad

Så här lång tid får det ta (se bild ovan)

Trafikled: Arbetet ska vara klart inom 2 timmar

Klass 1: Arbetet ska vara klart inom 2-3 timmar

Klass 2: Arbetet ska vara klart inom 4 timmar

Klass 3: Arbetet ska vara klart inom 4-6 timmar

Klass 4: Arbetet ska vara klart inom 10 timmar

Klass 5: Arbetet ska vara klart inom 10 timmar

Klass 6: Arbetet ska vara klart inom 12-14 timmar

Visa merVisa mindre