Linje 802. Den ingår i en paketlösning som förelås för sex olika linjer. Foto: Sandra Samppala

Så föreslår SL att busstrafiken ändras

Region Stockholm har tagit fram ett förslag på trafikförändringar inför nästa år. Färre Tyresöbussar föreslås stanna vid Gullmarsplan och fler vid Stockholms centralstation. En linje kan komma att läggas ner.

  • Publicerad 11:15, 28 apr 2021

Det behövs fler bussar just till centralen.

Under pandemiåret 2020 sjönk resandet i kollektivtrafiken med 50 procent mot 2019. Även i år är antalet resenärer långt färre än vanligt.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm räknar med fortsatt färre resenärer nästa år. En kvardröjande rädsla för trängsel och smitta är en anledning. Arbetslöshet eller fortsatt arbete hemifrån en annan. Antalet resenärer beräknas bli 80 procent av ett normalår. Det innebär minskade biljettintäkter i samma omfattning.

En rad effektiviseringar i trafikutbudet är därför att räkna med nästa år. Samtidigt utökas trafiken på andra håll.

Paketlösning för sex linjer

I Tyresö föreslås förändringar på nio linjer, bland annat vad som kallas en paketlösning för sex av dem. Det skulle ge fler resor till Stockholms centralstation och färre till Gullmarsplan.

Linjerna 812C, 813C och 815C går till Vattugatan vid centralstationen. De övervägs få turer också mellan morgon- och eftermiddagsrusningen.

Samtidigt föreslås linjerna 802, 873 och 875 – som går till Gullmarsplan – få 20-minuters trafik i stället för dagens 15-minuters trafik under de tiderna.

Katrine Norrgård väntar vid Tyresö centrum på en buss som ska ta henne hem till Öringe.

– För mig skulle det inte vara något problem att vänta fem minuter extra. Jag kan också ta fler andra bussar än dessa, säger hon.

Hon brukar oftare ta en buss till Gullmarsplan än till centralstationen.

– Det känns ändå som ett bra förslag för min del. Det behövs fler bussar just till centralen.

Björn Schelvander väntar på en buss mot Gullmarsplan. Han blir arg när han får höra förslaget.

– Vansinnigt, det är alldeles för trångt redan i dag.

En linje föreslås läggas ner

Förändringar för fler Tyresölinjer är på förslag (se texten nedan). Linje 820 mellan Trollbäcken och Skälsätra föreslås läggas ner.

Beslut om hur trafiken blir väntas framåt sommaren. Det nya trafikåret, och därmed eventuella förändringar, träder i kraft den 13 december i år.

Katrine Norrgård tycker att det vore bra om fler bussar gick till Stockholms centralstation. Foto: Sandra Samppala

Här är förändringarna som föreslås

Paketlösning för linje 802 (Gullmarsplan–Tyresö C), linje 873 (Gulllmarsplan–Nyfors), linje 875 (Gullmarsplan–Tyresö kyrka), linje 812C (Stockholm C–Tyresö C), linje 813C (Stockholm C–Nyfors), linje 815C (Stockholm C–Nyfors):

De tre som går till Stockholm C övervägs att börja trafikeras även mellan morgon- och eftermiddagsrusning, med 30 minuters turtäthet i båda riktningarna.

De tre som går till Gullmarsplan övervägs glesas ut under dessa tider och få 20-minuters trafik i stället för dagens 15-minuters.

Paketlösningen skulle ge fler direktresor från och till centrala Stockholm och "frigöra utrymme i Gullmarsplansterminalen vilket innebär att det går att köra annan trafik dit."

Linje 820 (Trollbäcken–Skälsätra–Trollbäcken) föreslås läggas ner "då den har lågt resande och en otydlig uppgift".

Linje 824 (Handen station–Tyresö Strand) föreslås få fyra indragna avgångar natten mellan lördag och söndag varav en ersätts med en ny avgång på linje 819.

Linje 808 (Gullmarsplan–Djurgårdsvägen) föreslås få ett nytt stopp för av- och påstigning vid hållplats Hanviken på Vendelsövägen i riktning mot Gullmarsplan "för att jämna ut belastningen på busslinjer som trafikerar stråket på Gudöbroleden".

Förslaget är på remiss hos kommuner och organisationer. Svaren ska vara inne senast i juni. Tyresö kommun har inte svarat än.

Källa: Remiss inför trafikändringar i SL–trafiken 2021/2022

Visa merVisa mindre