Fördelas. Mest pengar går till äldreomsorgen i årets budget, men även trygghet ligger högt bland prioriteringarna i budgeten. Foto: Karin Nilsson/Andreas Enbuske/Sacharias Källdén

Så fördelas pengarna i Bromma 2021

Med knappt 1,6 miljarder kronor i budgeten satsar stadsdelen bland annat på mer personal inom hemtjänsten och ökad trygghet i Mariehäll.

  • Publicerad 12:13, 27 jan 2021

Johan Paccamonti (M), ordförande i stadsdelsnämnden. Foto: Emilia Öije Bergqvist

Pengarna fördelas som vanligt över de fem avdelningarna äldreomsorg, förskola, socialtjänst och fritid, administration samt nämnd och förvaltningschef.

Allra mest pengar går till äldreomsorgen, 630 miljoner kronor, vilket är drygt sex miljoner mer än förra året.

– Vi har fått till en rätt bra höjning av hemtjänstpengen i år och har fokuserat på att öka kontinuiteten. Det vill säga mer personal så att varje äldre ska ha färre olika personer som kommer hem till en, något vi haft utmaningar med i Bromma tidigare, säger Johan Paccamonti (M), ordförande i stadsdelsnämnden.

Avdelningen förskola får 391,7 miljoner kronor i år, vilket är en sänkning med 1,1 miljoner jämfört med 2020. Barn, kultur- och fritidsverksamhet inom avdelning förskola får en budget på 11,8 miljoner kronor, vilket är en minskning med 5,3 miljoner. Anledningen till minskad budget här beror på att medel för fältassistenter i år istället ska ingå i individ- och familjeomsorg.

– När vi har lagt budgeten har vi utgått från olika prognoser, som hur många äldre vi tror vi får och hur många barn det kommer finnas i förskolorna. Framförallt inom socialtjänsten har vi lagt extra fokus på att få människor i arbete efter pandemin, säger Johan Paccamonti.

Fortsätter satsa på ökad trygghet

Arbetet med platssamverkan kring Brommaplan, det vill säga att staden tillsammans med lokala aktörer, föreningar och polisen arbetar praktiskt med trygghetsskapande och brottsförebyggande i området, fortsätter. I år kommer även en förstudie kring att göra något liknande i Mariehäll påbörjas.

– Vi försöker jobba enligt tre spår när det gäller tryggheten. Vi funderar på vad vi kan göra vid sidan av det polisen gör, som avlastning med ordningsvakter, men också förebyggande arbete samt att vi bygger bort otryggheten i stadsmiljön så mycket det bara går, säger Johan Paccamonti.

Årets investeringsbudget ligger på 22,8 miljoner kronor, men stadsdelen har ansökt om budgetjustering för en rad olika åtgärder, se faktaruta. Bland annat vill man återplantera fler träd, något som efterfrågats av Brommaborna enligt Johan Paccamonti. Områden som diskuterats få mer grönkompensation är runt Traneberg och Stora mossen.

Hela Brommas budget för 2021 går att ta del av på edokmeetings.stockholm.se, där den klubbas under Bromma stadsdelsnämnds sammanträde den 28 januari.

Det här söker stadsdelen extra pengar för:

Belysning

Stadsdelen ansöker om 2,5 miljoner kronor hos kommunstyrelsens trygghetsutsskott för att anlägga bättre belysning vid Alviks strandpark, mellan Alvik och Traneberg, mellan Ryggåsgatan och Alviksgatan och vid lekplatsen Blacken i Blackeberg. Men även belysning för Brommas två nya utegym som är på gång i Annedal respektive Södra ängby.

Miljö och klimat

5,6 miljoner kronor för att bland annat återplantera fler träd och ta fram skötselplaner för ekar i Smedslätten och Äppelviken. Men också att anlägga koloniholkar för fladdermöss, bygga ett insektshotell vid Lillsjön samt förstärkt skötsel vid naturreservaten.

Övrigt

Vidare ansöker stadsdelsnämnden om 600 000 kronor för att starta en introduktionsförskola intill de nya modulbostäderna i Beckomberga. Förskolan ska rikta sig till nyanlända småbarnsföräldrar och fungera som en inskolning innan barnen börjar i vanlig förskola.

7,78 miljoner kronor ansöker man om för att fortsätta driften av aktivitetscentra på Tunets- och Tranebergs seniorboenden samt nå fler äldre i Bromma.

Beslut om stadsdelen beviljas hela eller delar av beloppen kommer senare i vår.

Visa merVisa mindre