Visionen. Till vänster om Häggviksrondellen ligger The Factory, och till höger det nya handelskvarteret. Bakom dem syns de många bostadshusen som planeras i Södra Häggvik. Foto: Tomorrow AB/ElinderSten Arkitekter

Så blir nya Södra Häggvik

Stora delar av Södra Häggvik planändrades redan i början av 2000-talet efter att gamla ABB-huset – nuvarande The Factory – stod klart. Först nu är planerna på en blandad stadsdel med bostäder, service och kontor på gång att bli verklighet.

  • Publicerad 04:50, 28 okt 2020

– Planerna låg i tio år, men vi visste att förr eller senare skulle det bli för dyrt för fastighetsägarna att ha stora byggrätter som man inte utnyttjar, säger Sollentuna kommuns stadsarkitekt Jan Enfors.

Han menar att Alma Property Partners och Mässing Properties köp av kvarteret Stämpeln 2017 var ett avgörande steg på vägen i omvandlingen av södra Häggvik från slumrande handelsområde till en levande och varierad ny stadsdel.

Sju kvarter. Handel i Stämpeln och industri i Stansen 2, men i övrigt är det bostadsbebyggelse som dominerar i planerna för Södra Häggvik. Foto: Sollentuna kommun

– De ville komma igång snabbt. Då såg andra fastighetsägare att nu händer något. Nu när de öppnar där kommer det nog att rulla på, det börjar bli för dyrt för de andra att inte bygga.

Drygt 4 000 bostäder

I de andra delarna av södra Häggvik är det inte nya handelskvarter utan bostadsbebyggelse som planeras. Totalt handlar det om drygt 4 000 nya bostäder.

Bakom The Factory. Där bygger Alm Equity bostäder. Planer finns också för tre högre hus, och ett hotell med cirka 400 rum. Foto: Alm Equity AB

Alm Equity äger kvarteret Städet 2 och bygger två stora fastigheter, åtta eller nio våningar med mest små lägenheter, bakom The Factory. De har även byggrätter för tre höga hus närmare Coop.

– Där skissade de på tre hus på 23 våningar vardera. Nu ser det ut att bli lite lägre, kanske 16 våningar eller kanske att ett av dem blir 23 våningar, säger Jan Enfors.

Högst i Sollentuna. Om planerna på 23-våningshus blir verklighet så blir det Sollentunas högsta byggnad. Foto: Alm Equity AB

Nytt Ica Maxi

Söder om Städet 2 ligger Städet 1 som ägs av Ica Fastigheter. Här är planerna att bygga ett helt nytt Ica Maxi intill det befintliga, för att få ett så kort avbrott som möjligt, med garageplan under mark och bostadskvarter med en stor innergård ovanpå.

– När så mycket bostäder ska byggas kräver vi att man får in lite allmänna utrymmen också. Här ska det bli en park, cirka 70 gånger 70 meter, där vi har haft Tegnérlunden som förebild, säger Jan Enfors.

"Coop vill vara kvar"

I områdets nordöstra hörn ligger kvarteret Stansen 1 som ägs av Cavendo. Även här planeras för bostäder, men även kontor och vissa kommersiella lokaler.

– Bostäder är mest lönsamt i dag, men med när nya uppgången till Häggviks pendeltågsstation öppnas finns möjligheter till kontor också. Och Coop vill vara kvar, de får kanske bästa läget då alla resenärer som kommer med pendeln kommer att passera där, säger Jan Enfors.

Skola och bostäder i Stinsen

I kvarteret Stinsen planerar fastighetsägaren Magnolia att omvandla Stinsens köpcentrum till Södra Häggviks Gårdar – en stadsdel med över 1 000 nya bostäder, förskola och skola. Köpcentrumet har successivt tömts och i dag finns nästan bara Friskis&Svettis kvar, men det är ändå ”ganska långt till byggstart” tror Jan Enfors.

– Skola och idrottshall ska byggas där det är markparkering i dag. Mot Turebergs allé blir det nog lite kommersiella lokaler, och ovanpå dem bostäder. Kontorshuset i Stinsenkvarteret, Philipssons huvudkontor, är byggt tidigt 1960-tal, och har en av Sollentunas finaste entréhallar och ett jättevackert trapphus. Det är inte skyddat, men vi hoppas att det kan bli kvar med kontorsverksamhet, säger han.

Häggvik och Tureberg binds ihop

Söder om Stinsen ligger kvarteret Traversen, som ägs av Stendörren fastigheter, där det i dag ligger några mindre industrier. Även här har det funnits olika förslag på bostadsbebyggelse, men hittills har kommunen sagt nej, berättar Jan Enfors.

– Det har varit lite för mycket och lite för högt på en för liten plats. Just nu är det stillastående där och det kommer nog att ta tid för dem att få till något där, säger han.

På sikt är emellertid tanken att koppla ihop Södra Häggvik med Sollentuna Centrum via Turebergs allé och skapa en sammanhängande stadsbebyggelse som sträcker sig från Häggviksleden i norr till Turebergsleden i söder.

Binds samman. Turebergs allé ska knyta ihop Södra Häggvik och Tureberg. Foto: Sollentuna kommun

Industri kvar i Stansen 2

Slutligen finns Stansen 2 som ligger mitt i södra Häggvik och är ett undantag då det är det enda kvarteret där det i dag inte finns några planer alls på bostadsbebyggelse.

Weber och franska företaget Saint-Gobain lastar om betong och cement där, och har för avsikt att fortsätta med det.

– Det ligger väl bra infrastrukturmässigt, i centralt läge i norra Storstockholm och nära E4. Andra kanske tycker att det bullrar, men jag tycker att det är lite spännande att ha kvar den här typen av lite grövre verksamheter när det blir bostäder och kontor i området i övrigt, säger Jan Enfors.

Stadsarkitekten. Jan Enfors framför Färgskrapan i Tureberg, ett annat område där det byggs mycket. Foto: Åsa Sommarström

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Peab återstartar sitt bostadsbygge på Turebergs allé

Nyheter Pandemianpassade planlösningar – säljstart på söndag I januari 2019 drog Peab i nödbromsen för projektet på Turebergs allé på grund av en alltför sval bostadsmarknad. Nu återupptas bygget av de 116 bostadsrätterna.fredag 17/9 10:50

Allvarlig olycka i Häggvik – två till sjukhus

Nyheter Bil voltade på Häggviksleden En olycka inträffade i södergående riktning på Häggviksleden på torsdagskvällen. Polisen larmades klockan 22.15 och även räddningstjänst och ambulans kallades till Häggvik.fredag 17/9 7:20

Baltikumdagen firar femton år på Hersby hembygdsgård

Nyheter "Vi vill att Sollentunaborna ska få ta del av de baltiska traditionerna" Baltikumdagen firas i Hersby hembygdsgård på lördag. Då varvas dans- och musikuppträdaden med tal från ambassadörer från hela Baltikum för att uppmärksamma 30 år av självständighet.fredag 17/9 7:10