Park. Större delen av reningsverket kommer att döljas under en park. Tanken är att man ska kunna kika ner på det genom glastak. (visionsbild) Foto: Roslagsvatten

Så blir nya reningsverket

Nu börjar det klarna hur det nya reningsverket i Margretelund kommer att se ut. För en knapp miljard ska det bli betydligt effektivare och mer miljösmart än det gamla. Trevligare och mindre störande också.

  • Publicerad 10:15, 31 maj 2022

Vattnet ser ut som det kommer från en fjällbäck.

Optimistisk. Christian Wiklund är VD för Roslagsvatten Foto: Mikael Andersson

– Det känns ju fantastiskt för det är ju en rätt lång process innan man ser något som helst resultat, säger Roslagsvattens vd Christian Wiklund.

Enligt de första visionsbilderna kommer det nya avloppsreningsverket i Margretelund att skilja sig avsevärt från det gamla. Utformningen, med inspiration från Danmark, kommer bli betydligt mer publikt, och mindre fabriksaktigt. Exempelvis är tanken att en stor del av verket ska täckas av en park som allmänheten kan besöka.

Vaksamma på lukt och buller

– Huvuddelen av verket kommer ligga under parken. Frågan om omgivningspåverkan är jätteviktig för oss. Det handlar både om utseendet och om lukt och buller, säger Christian Wiklund.

Frågan om den framtida avloppsreningen i Österåker och Vaxholm har stötts och blötts en hel del de senaste åren. För bara några år sedan fanns konkreta planer på att ansluta bägge kommunerna till Käppalaverket på Lidingö.

Men 2019 började Roslagsvatten i stället utreda ett nytt eget reningsverk för att klara den växande befolkningen och ökade miljökrav.

Det har heller inte varit självklart att bygga nytt just i Margretelund. Ett tag utreddes att i stället placera reningsverket i Svinninga nära Täljöviken. Inte ens reningstekniken har varit självklar, fram till nyligen.

Membran ska ge renare vatten

– Första tanken var att bygga en aktiv slamanläggning, men det kräver stora bassänger, säger Christian Wiklund.

I stället har man nu bestämt sig för att slutreningen av vattnet kommer att gå genom en slags filter – membran, så kallad MBR-teknik.

– Anledningen till att vi ändrat oss är att det sker så vansinnigt mycket utveckling på området med membran, säger Christian Wiklund och beskriver slutprodukten nästan lyriskt:

– Vattnet ser ut som det kommer från en fjällbäck.

Nackdelar finns förstås också: membran är dyrare att rengöra och byta och kräver mer energi. Å andra sidan kräver de mycket mindre yta och är bättre på att ta bort mikroplaster och läkemedelsrester – det sistnämnda kan också bli krav i framtiden.

Vad händer närmast?

– Nu är vi inne i projekteringsfasen. Det är nu vi ska bestämma på detaljnivå, hur rör och processer ska gå så vi får en exakt ritning – så kan vi börja bygga i mitten av nästa år.

Planen är att verket ska få solpaneler och eventuellt även batterier för att lagra energi. Dessutom vill man ta vara den värme som produceras och har inlett ett samarbete med energibolaget Eon om att nyttja den till fjärrvärme.

Kommer verket att producera mer energi än det förbrukar?

– Vi tror det kommer att producera mer på sommarhalvåret.

Hur är det med dagens reningsverk?
– Det slukar bara energi. Det enda nettot vi får är från slammet som används som gödning.

Energitänk. På taket vill Roslagsvatten ha solpaneler och man hoppas även kunna nyttja det uppvärmda vattnet i verket. (visionsbild) Foto: Roslagsvatten

Reningsverket - alla etapper

Etapp 1, färdig 1 juni 2026. Då ska det nya verket klara avloppsvatten från 57 000 personer. När anläggningen är i drift rivs det gamla reningsverket.

Etapp 2, färdig cirka 2028. Då ska verket klara avloppsvatten från 93 000 personer.

Etapp 3 - om befolkningsprognosen stämmer. Då ska verket klara 125 000 personer. Tid för detta är inte fastsälld, och utbygganden ingår inte i nuvarande budget.

Visa merVisa mindre

Kontor. När själva reningsanläggningen är färdig ska man bygga kontorsdelen. Här ska bland annat finnas plats för ett laboratorium. (visionsbild) Foto: Roslagsvatten

Sjöledning från Vaxholm

Parallellt med bygget av det nya reningsverket pågår också arbete med att dra avsloppsledningar sjövägen från Vaxholm till Margretelund.

På så vis kommer kommer man så småningom kunna riva de mindre reningsverken Blynäs och Kullön, och på sikt även Rindö hamn.